Přihlašování do aplikace a práce s uživatelskými účty

 
Tato sekce popisuje v jednotlivých podkapitolách možnosti přihlašování do mobilní aplikace Škola OnLine.