Notifikace

Mobilní aplikace má možnost zobrazovat tzv. notifikace - tedy upozornění na nové události v aplikaci. V tabulce níže jsou vypsány typy notifikací včetně časů ve kterých jsou odesílány z aplikace (tento čas říká, během jaké doby nejpozději by měla notifikace dorazit do mobilní aplikace po té, kdy je zadána):

 

Událost, pro kterou jezasílána notifikace

Typ uživatelů, pro které je notifikace odesílána

Doba, během které je notifikace odeslána do mobilní aplikace

Zprávy v aplikaci

všichni

1 minuta

Hodnocení

žáci/studenti, rodiče

5 minut

Úkoly

žáci/studenti, rodiče

10 minut

Výchovná opatření

žáci/studenti, rodiče

30 minut

Poznámky v třídní knize

žáci/studenti, rodiče

30 minut