Přehled akcí

Na formuláři Přehled akcí je zobrazen seznam vypsaných kroužků (akcí) s označením, zda je již žák/student na akci přihlášen (zeleně podbarven název akce), či je již kapacita naplněna a není tak umožněno přihlášení na akci (růžově podbarven název akce).

akce 1

 

Vlastní přihlášení na kroužek (akci) použijte Student/rodič odkaz na akci na stránce Přehled akcí. Otevře se okno Detail kroužku. Zde bude uvedena položka Počet volných míst a odkaz na Seznam přihlášených (ten se zobrazuje pouze za předpokladu, že administrátor systému na škole povolil zobrazení přihlášených při zakládání dané akce. Žáci přihlášení na akci se nezobrazí při otevření okna, ale až po kliknutí na hypertextový odkaz Seznam přihlášených.

akce 2.1

 

V případě úspěšného přihlášení na kroužek (akci) se zobrazí hláška Úspěch: Registrace na kroužek byla úspěšně provedena.

akce 3

V případě, že se zákonná zástupce (student) snaží přihlášit na kroužek (akci), která se kryje s jinou akcí zobrazí se v dialogovém okně Detail kroužku upozornění Tato akce se kryje s nějakou jinou, která probíhá ve stejný čas. Registrace na tuto akci bude možná po zrušení původní přihlášky.

clip0083

Poznámka: V případě, že je školou povoleno "Umožnit přihlašování na více akcí" podaří se přihlášení na akci i v situaci, že se časy akcí překrývají.