Zápis na školní akce

Prostřednictvím  tohoto modulu mohou zákonní zástupci (žáci) provádět přihlašování na kroužky (akce) a zároveň mít souhrnný přehled o akcích, na které jsou přihlášeni.