Přehled osobních údajů

Na tomto formuláři se zobrazují údaje, které o zákonném zástupci a žákovi škola eviduje. Uživatel zde má možnost si zkontrolovat své údaje a v případě, že nejsou aktuální, či je v nich chyba, má možnost rovnou pomocí tlačítka Zaslat zprávu informovat třídního učitele a požádat jej o nápravu.

 

clip0216

 

Pokud na formulář vstoupí zákonný zástupce, má možnost si pomocí záložky (nebo více záložek) zobrazit i údaje svého dítěte (svých dětí). Na formuláři se také nachází tlačítko na změnu hesla.