GDPR

 

Tento modul slouží k elektronickému odsouhlasení školou přidělených souhlasů se zpracováním osobních údajů zákonného zástupce případně žáka/studenta.

Udělení souhlasu v rámci přiděleného souhlasu se zpracováním osobncích údajů provede zákonný zástupce případně žák/student prostřednictvím modulu GDPR a formuláře Souhlasy se zpracováním osobních údajů.