Souhlasy se zpracováním osobních údajů

Po přihlášení do aplikace se uživateli zobrazí (v případě aktuálně přiděleného souhlasu) informační hláška se žádostí o jeho zpracování. V případě, že máme zájem vstoupit rovnou na příslušný formulář s možností udělení souhlasu, klikneme na tlačítko Ano.

gdpr žádost

 

 

 

Obrázek - náhled zobrazení formuláře Souhlasy se zpracováním osobních údajů v rozhraní zákonného zástupce/žáka

gdpr přehled

Popis zobrazovaných údajů

 

Název tlačítka

Popis funkčnosti

Zobrazené souhlasy

Na formuláři Souhlasy se zpracováním osobních údajů máme možnost zobrazení přidělených souhlasů v návaznosti na zaškrtnutí příznaku "Zobrazené souhlasy".

- všechny (zobrazí všechny souhlasy bez ohledu na jeho stav a platnost)

- pouze nově přidělené bez vyjádření (zobrazí pouze nově přidělené souhlasy, bez potvrzení souhlasu či odmínutí souhlasu)  

- pouze aktuálně platné (zobrazí pouze platné souhlasy, které spadají do aktuálně platného období)

Popis Souhlasu

Stručný popis souhlasu (např. typ osobního údaje a za jakým účelem je zpracováván)

Za osobu

Jméno a příjmení uživatele, jehož osobního údaje jsou v rámci souhlasu schvalovány

Platnost od data

Datum, od kterého souhlas platí.

 

 

Po kliknutí na tlačítko clip0104 umítěné vedle Popisu souhlasu se zobrazí detailní informace o přiděleném souhlasu s možností jeho potvrzení či zamítnutí.

 

Obrázek - náhled zobrazení detailu přiděleného souhlasu bez vyjádření

gdpr uložení souhlasu

Popis tlačítek na formuláři

 

Název tlačítka

Popis funkčnosti

Souhlasím se zpracováním všech osobních údajů v souhlasu

Provede hromadné odsouhlasení všech osobních údajů v rámci přiděleného souhlasu.

Uložit souhlas se zpracováním osobních údajů a zpět

Uloží provedené změny (po zaškrnutí ANO/NE u jednotlivých osobních údajů v rámci přiděleného souhlasu).

Zavřít bez uložení

Zavře formulář bez uložení změn a vrátí na úvodní obrazovku formuláře Souhlasy se zpracováním osobních údajů se seznamem přidělených souhlasů

 

UPOZORNĚNÍ: Uživatel má možnost již udělený souhlas změnit na neudělený a to tak, že vstoupí znovu na detail souhlasu a zaškrtne u příslušného osobního údaje příznak "NE". Tato změna stavu se pak následně promítne na příslušném formuláři s přehledem udělených/neudělených souhlasů, který spravuje administrátor systému na škole s uvedením data a času, kdy k této změně stavu došlo.