Podepsání záznamu o chování

 

Tento krok může udělat pouze zákonný zástupce, případně zletilý žák/student.

 

clip0205Pokud chceme konkrétní záznam o chování podepsat, posuneme jej prstem vlevo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
clip0208Následně podepsání potvrdíme "ťuknutím" na zelené tlačítko.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
clip0209U podepsaného záznamu se poté zobrazuje příslušný údaj se zeleným zaškrtnutím.