Vysvědčení

 
Tato sekce popisuje v jednotlivých podkapitolách fungování modulu "Vysvědčení" v mobilní aplikaci Škola OnLine.