Filtrování záznamů o chování

 

clip0205Filtrování záznamů o chování provádíme pomocí tlačítka s trychtýřem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
clip0206Poté, co na něj "ťukneme", si můžeme vybrat jednu z následujících možností:

všechny,

nepodepsané (všechny nepodepsané záznamy o chování),

poznámka do třídní knihy (tj. poznámky do žákovské knížky),

hodnocení chování (zadání stupně chování třídní učitelkou nebo učitelem),

výchovné opatření - pozitivní (pochvaly a jiná ocenění),

výchovné opatření - negativní (napomenutí, třídní a ředitelské důtky, pohovory, vyloučení).