Odeslat zprávu

Přes menu Komunikace - Zprávy - Odeslat zprávu se dostaneme k formuláři, který umožňuje odeslat novou zprávu:

odeslané zprávy

U položky s názvem Komu otevřeme rozbalovací seznam, ze kterého vybereme učitele, třídního učitele nebo jeho zástupce, jimž chceme zprávu adresovat. Do druhého pole s názvem Předmět uvedeme téma zprávy (stručně pojmenujeme obsah zprávy). Do pole Zpráva napíšeme text zprávy a pomocí tlačítka Odeslat zprávu odešleme zprávu zvolenému učiteli. Odeslanou zprávu máme možnost sledovat na formuláři Odeslané zprávy (Ostatní - Zprávy), kde se zobrazuje i datum přečtení.