Odeslané zprávy

Pomocí menu Komunikace - Zprávy - Odeslané zprávy zobrazíme seznam všech odeslaných zpráv:

odeslané zprávy 2

Odeslané zprávy si můžeme omezit na určité období, jež si nastavíme v horní části formuláře Zobrazit od - do. Kliknutím na tlačítko Nová zpráva můžeme napsat novou zprávu. Po stisknutí ikony oko se zobrazí detail zprávy.

 

Smazat zprávu lze na detailu dané zprávy prostřednictvím tlačítka Smazat. Tlačítkem Zavřít se vrátíme zpět na seznam odeslaných zpráv.

 

odesl. zpr. detail