Objednání zasílání zpráv

Pomocí formuláře pro zasílání zpráv (Komunikace - Zprávy - Objednání zasílání zpráv) je možné nastavit podmínky pro objednání a zasílání zpráv o prospěchu a docházce žáka/studenta.

Jedná se o placenou službu, která je dostupná pouze v případě, že si ji škola objednala.

KOVSK_~1_img90

Tento formulář je určen pouze pro zákonné zástupce a žáky/studenty, kteří mají objednán modul komunikace. Kontakty pro zasílání zpráv (e-mail a číslo mobilního telefonu) se nastaví přes odkaz Nastavení kontaktních informací.

Do řádku "Výsledek hodnocení žáka/studenta je horší než" pomocí tlačítka Výběr známek zvolíme předměty, ke kterým je zapotřebí zadat známky, u kterých se po překročení (tedy horší než vybraná známka) vytvoří oznámení. Do řádku "Průměr žáka/studenta v předmětu je horší než" vybereme předměty rovněž pomocí tlačítka Výběr známek. K předmětům je nutné zvolit průměrné hodnoty známek a po překročení vybraného průměru (tedy horší než vybraný průměr) se vytvoří oznámení. Po překročení známky v "Průměr žáka/studenta od začátku šk. roku je horší než" se opět vytvoří oznámení. Dále je možné nastavit, zda chce být rodič informován o týdenním přehledu absence žáka/studenta nastavením příznaku "Přejete si zasílat týdenní přehled absence žáka/studenta". Po zkontrolování se uloží nastavení pomocí tlačítka Uložit nastavení. Pro zaslání oznámení stačí překročit jednu z uvedených hodnot.

V případě, že rodič ještě neobjednával zasílání zpráv, objeví se mu při spuštění tohoto formuláře tento úvodní dialog:

KOVSK_~1_img91

Klikneme na odkaz "zde":

KOVSK_~1_img92

Pro novou objednávku klikneme na odkaz "Nová objednávka":

KOVSK_~1_img93

Zvolíme období od začátku a do konce, pro které budeme chtít tuto službu objednat. Poté se zobrazí výsledná cena. V případě souhlasu klikneme na tlačítko "Objednat" a objeví stránka, na které se vypíše celková částka a číslo účtu, na který se má poslat. Dále vyplníme naši e-mailovou adresu a vše uložíme.