Přijaté zprávy

Pomocí menu Komunikace - Zprávy - Přijaté zprávy zobrazíme seznam všech přijatých zpráv. Dle typu zprávy jsou rozděleny do záložek Přijaté/Odeslané.

přijaté zprávy

Přijaté zprávy si můžeme omezit na určité období, jež si nastavíme v horní části formuláře Zobrazit od - do. Kliknutím na tlačítko Nová zpráva můžeme napsat novou zprávu.

Prostřednictvím tlačítka oko zobrazíme detail zprávy:

zpráva detail

Přijatá zpráva obsahuje Předmět, Přijato (= datum přijetí), Odesílatele a vlastní Text zprávy. Pokud na ni budeme odepisovat, klikneme na tlačítko Odpovědět. Pokud již zprávu nebudeme k ničemu potřebovat, můžeme kliknout na tlačítko Smazat (smazání zprávy lze tedy provést pouze na detailu dané zprávy).