Základní škola Osek, okres Teplice
Předměty
Vyučované předměty v aktuálním období
NázevZkratkaDruh předmětuPopis
Český jazyk a literaturaČJpovinný 
Anglický jazykAJpovinně volitelný 
Německý jazykDNJpovinně volitelný 
Občanská výchovaOVpovinný 
DějepisDpovinný 
ZeměpisZpovinný 
PrvoukaPRVpovinný 
VlastivědaVLpovinný 
MatematikaMpovinný 
PřírodovědaPRIpovinný 
Přírodopispovinný 
FyzikaFpovinný 
ChemieCHpovinný 
Hudební výchovaHVpovinný 
Výtvarná výchovaVVpovinný 
Praktické činnostipovinný 
Tělesná výchovaTVpovinný 
InformatikaINFpovinný 
Výchova ke zdravíVkZpovinný 
Pokročilá práce na PCPpPCpovinně volitelný 
DomácnostDOMpovinně volitelný 
ZdravovědaZdrvpovinně volitelný 
Sportovní hrySHpovinně volitelný 
Dramatická výchovaDrVpovinně volitelný 
Drobné pohybové hryDPHnepovinný 
Sborový zpěvSbornepovinný 
Třídnická hodinaTH  
Náprava SPUCHDYSnepovinný 
Počet předmětů: 28