Základní škola a Mateřská škola Dubné
Předměty
Vyučované předměty v aktuálním období
NázevZkratkaDruh předmětuPopis
Český jazykČJpovinný 
Český jazyk a literaturaČJLpovinný 
Anglický jazykAJpovinný 
Německý jazykNJpovinný 
MatematikaMpovinný 
InformatikaINFpovinný 
PrvoukaPRVpovinný 
VlastivědaVLpovinný 
Přírodovědapovinný 
FyzikaFpovinný 
ZeměpisZpovinný 
PřírodopisPpovinný 
ChemieCHpovinný 
DějepisDpovinný 
Výchova k občanstvíVOpovinný 
Hudební výchovaHVpovinný 
Výtvarná výchovaVVpovinný 
Výchova ke zdravíVkZpovinný 
Tělesná výchovaTVpovinný 
Člověk a svět práceČSPpovinný 
Cvičení z matematiky a informatikyMIcvpovinně volitelný 
Cvičení z českého jazykaCJcvpovinně volitelný 
Cvičení z matematikyMcvpovinně volitelný 
Konverzace z anglického jazykaAJkpovinně volitelný 
SamostudiumSAM  
Chemické praktikumCHppovinně volitelný 
Počet předmětů: 26