Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ
Denní rozvrh tříd
07.06.2023
 
0.
07:20 - 08:05
1
08:15 - 09:00
2
09:10 - 09:55
3
10:25 - 11:10
4
11:20 - 12:05
5
12:15 - 13:00
6
13:10 - 13:55
Odpolední č.1
14:25 - 15:10
Odpolední č. 2
15:15 - 16:00
Odpolední č. 3
16:05 - 16:50
1.A
ČJ1.A
Buncík K.
U1.A
M1.A
Buncík K.
U1.A
ČJ1.A
Buncík K.
U1.A
ČJ1.A
Habětínová G.
U1.A
1.B
ČJ1.B
Jánská M.
U1.B
M1.B
Jánská M.
U1.B
TVO1.B
Jánská M.
U1.B
1.C
ČJ1.C
Zehlerová L.
S1p1
M1.C
Zehlerová L.
S1p1
ČJ1.C
Zehlerová L.
S1p1
TVO1.C
Zehlerová L.
S1p1
1.D
ČJ1.D
Síbrová R.
SPř
M1.D
Síbrová R.
SPř
ČJ1.D
Síbrová R.
SPř
TVO1.D
Síbrová R.
SPř
2.A
M2.A
Hašková B.
S2p2
ČJ2.A
Hašková B.
S2p2
ČJ2.A
Hašková B.
S2p2
TVO2.A
Hašková B.
S2p2
M2.A, 2.B, 2.C
Palatinusová L.
A201
2.B
M2.B
Jeklová I.
S2p1
ČJ2.B
Jeklová I.
S2p1
TVO2.B
Jeklová I.
S2p1
M2.A, 2.B, 2.C
Palatinusová L.
A201
2.C
M2.A, 2.B, 2.C
Palatinusová L.
A201
ČJ2.C
Veverová L.
A252
TVO2.C
Veverová L.
A252
AJ2.C
Fousková P.
A252
M2.C
Veverová L.
A252
3.A
M3.A
Klímová D.
A256
ČJ3.A
Klímová D.
A256
ČJ3.A
Klímová D.
A256
AJ3.A, 3.B, 3.C
Junová K.
A251
ČJ3.A
Klímová D.
A256
ČJ3.A, 3.B, 3.C
Madarová T.
A251
AJ3.A, 3.B, 3.C
Řešatková K.
A254
AJ3.A, 3.B, 3.C
Kracíková K.
A253
AJ3.A, 3.B, 3.C
Hejlová D.
A256
3.B
ČJ3.B
Kracíková K.
A253
ČJ3.B
Kracíková K.
A253
M3.B
Kracíková K.
A253
AJ3.A, 3.B, 3.C
Junová K.
A251
ČJ3.B
Veselá L.
A253
ČJ3.A, 3.B, 3.C
Madarová T.
A251
AJ3.A, 3.B, 3.C
Řešatková K.
A254
AJ3.A, 3.B, 3.C
Kracíková K.
A253
AJ3.A, 3.B, 3.C
Hejlová D.
A256
3.C
M3.C
Odehnalová D.
A254
ČJ3.A, 3.B, 3.C
Madarová T.
A251
TVO3.C
Fousková P.
A254
AJ3.A, 3.B, 3.C
Junová K.
A251
ČJ3.C
Odehnalová D.
A254
AJ3.A, 3.B, 3.C
Řešatková K.
A254
AJ3.A, 3.B, 3.C
Kracíková K.
A253
AJ3.A, 3.B, 3.C
Hejlová D.
A256
4.A
M4.A
Veverová D.
AJ4.A, 4.B, 4.C
Doubková K.
A159
TVO4.A
Hartmanová J.
A162
TV4.A
Pinkrová Š.
TV4.A
Pinkrová Š.
AJ4.A, 4.B, 4.C
Junová K.
A156
INF4.A, 4.B, 4.C
Rajman T.
A202
AJ4.A, 4.B, 4.C
Melicharová A.
A312
4.B
M4.B
Madarová T.
A156
AJ4.A, 4.B, 4.C
Doubková K.
A159
ČJ4.B
Hejlová D.
A156
TVO4.B
Tomanová M.
A156, Aula
TV4.B
Hahn T.
TV4.B
Pecková M.
AJ4.A, 4.B, 4.C
Junová K.
A156
INF4.A, 4.B, 4.C
Rajman T.
A202
AJ4.A, 4.B, 4.C
Melicharová A.
A312
4.C
M4.C
Řešatková K.
A159
AJ4.A, 4.B, 4.C
Doubková K.
A159
ČJ4.C
Řešatková K.
A159
TVO4.C
Hořínková E.
A159
ČJ4.C
Řešatková K.
A159
AJ4.A, 4.B, 4.C
Junová K.
A156
INF4.A, 4.B, 4.C
Rajman T.
A202
AJ4.A, 4.B, 4.C
Melicharová A.
A312
5.A
M5.A
Fousková P.
A165
ČJ5.A
Tomanová M.
A165
SCI5.A
Landová E.
A165
AJ5.A, 5.B, 5.D
Doubková K.
A165
TVO5.A
Fousková P.
A165
AJ5.A, 5.B, 5.D
Pecková M.
A255
INF5.A, 5.B, 5.D
Rajman T.
A202
AJ5.A, 5.B, 5.D
Řeřichová H.
A157
5.B
M5.B
Pecková M.
A255
ČJ5.B
Pecková M.
A255
JaS5.B
Pecková M.
A255
AJ5.A, 5.B, 5.D
Doubková K.
A165
TVO5.B
Pecková M.
A255
AJ5.A, 5.B, 5.D
Pecková M.
A255
INF5.A, 5.B, 5.D
Rajman T.
A202
AJ5.A, 5.B, 5.D
Řeřichová H.
A157
5.D
ČJ5.D
Čermáková Z.
A157
JaS5.D
Boliková K.
A157
SCI5.D
Cízová Lomozová J.
A157
AJ5.A, 5.B, 5.D
Doubková K.
A165
TVO5.D
Tomanová M.
A157
AJ5.A, 5.B, 5.D
Pecková M.
A255
INF5.A, 5.B, 5.D
Rajman T.
A202
AJ5.A, 5.B, 5.D
Řeřichová H.
A157
6.A
D6.A
Boliková K.
A308
ČJ6.A
Hartmanová J.
A201
AJ6.A, 6.C
Novák J.
A203
M6.A
Palatinusová L.
A201
ZE6.A
Boliková K.
A309
TV6.A, 6.C
Hahn T.
Tělocvična
OSV6.A
Kracíková K.
A201
AJ6.A, 6.C
Vajnlich H.
A301
TV6.A, 6.C
Kupková J.
Tělocvična
INF6.A, 6.C
Veverová D.
A202
6.B
6.C
M6.C
Hejlová D.
A203
M6.C
Hejlová D.
A203
AJ6.A, 6.C
Novák J.
A203
D6.C
Novák J.
A203
ČJ6.C
Hartmanová J.
A203
TV6.A, 6.C
Hahn T.
Tělocvična
TVR6.C
Fousková P.
A104
AJ6.A, 6.C
Vajnlich H.
A301
TV6.A, 6.C
Kupková J.
Tělocvična
INF6.A, 6.C
Veverová D.
A202
7.A
SCI7.A
Blaško M., Cízová Lomozová J.
A206
AJ7.A, 7.B
Junová K.
A204
TV7.A, 7.B
Hahn T.
Tělocvična
M7.A
Landová E.
A308
ČJ7.A
Mikešová D.
A308
OSV7.A
Páleníčková P.
A308
AJ7.A, 7.B
Řeřichová H.
A308
TV7.A, 7.B
Kupková J.
Tělocvična
AJ7.A, 7.B
Melicharová A.
A312
7.B
ČJ7.B
Hartmanová J., Mikešová D.
A204
M7.B
Landová E.
A204
AJ7.A, 7.B
Junová K.
A204
TV7.A, 7.B
Hahn T.
Tělocvična
SCI7.B
Cízová Lomozová J.
A204
HV7.B
Tomanová M.
Aula
AJ7.A, 7.B
Řeřichová H.
A308
TV7.A, 7.B
Kupková J.
Tělocvična
AJ7.A, 7.B
Melicharová A.
A312
8.A
HV8.A
Tomanová M.
Aula
ČJ8.A
Mikešová D.
A313
OSV8.A
Vyvialová L.
A313
M8.A
Doubková K.
A313
SCI8.A
Blaško M.
A206
SciS8.A, 8.B, 9.A
Blaško M.
A206
SpoS8.A, 8.B, 9.A, 9.B
Hahn T.
Tělocvična
SzAJ8.A, 8.B, 9.A
Vajnlich H.
A204
8.B
M8.B
Doubková K.
A309
OSV8.B
Vyvialová L.
A309
ČJ8.B
Mikešová D.
A309
ZE8.B
Boliková K.
A309
SCI8.B
Blaško M.
A206
HV8.B
Tomanová M.
A309
SciS8.A, 8.B, 9.A
Blaško M.
A206
SpoS8.A, 8.B, 9.A, 9.B
Hahn T.
Tělocvična
SzAJ8.A, 8.B, 9.A
Vajnlich H.
A204
9.A
AJ9.A, 9.B
Junová K.
A301
TV9.A, 9.B
Hahn T.
Tělocvična
SCI9.A
Blaško M.
A206
M9.A
Palatinusová L.
A301
D9.A
Boliková K.
A301
SciS8.A, 8.B, 9.A
Blaško M.
A206
SpoS8.A, 8.B, 9.A, 9.B
Hahn T.
Tělocvična
AJ9.A, 9.B
Vajnlich H.
A311
TV9.A, 9.B
Kupková J.
Tělocvična
SzAJ9.A, 9.B
Vajnlich H.
SzAJ8.A, 8.B, 9.A
Vajnlich H.
A204
AJ9.A, 9.B
Melicharová A.
A312
9.B
AJ9.A, 9.B
Junová K.
A301
TV9.A, 9.B
Hahn T.
Tělocvična
M9.B
Doubková K., Palatinusová L.
A311
ČJ9.B
Mikešová D.
A311
ZE9.B
Páleníčková P.
A311
D9.B
Páleníčková P.
A311
SzAJ9.A, 9.B
Vajnlich H.
SpoS8.A, 8.B, 9.A, 9.B
Hahn T.
Tělocvična
AJ9.A, 9.B
Vajnlich H.
A311
TV9.A, 9.B
Kupková J.
Tělocvična
AJ9.A, 9.B
Melicharová A.
A312
Přípravná třída
HLAPřípravná třída
Porhinčáková K.
A166
PRSTPřípravná třída
Porhinčáková K.
A166
PVPřípravná třída
Porhinčáková K.
A166
ČteníPřípravná třída
Porhinčáková K.
A166