Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ
Předměty
Vyučované předměty v aktuálním období
NázevZkratkaDruh předmětuPopis
TvořivostTVOpovinný 
HlavoukaHLApovinný 
PrstohrátkyPRSTpovinný 
Pohyb venkuPVpovinný 
Čtení knížky Čtenípovinný 
VařeníVARpovinně volitelný 
Výtvarné uměníVUpovinný 
Hudební uměníHU  
AjetoAJE  
Člověk a světČS  
DramatikaDV  
ProgramováníPrgpovinně volitelný 
Current EventsCuEpovinně volitelný 
Český jazyk a matematika pro přípravu na SŠČj/Mpovinně volitelný 
Dějepisno-zeměpisný seminářDěZpovinně volitelný 
Science seminářSciSpovinně volitelný 
Svět práceSPpovinný 
Science seminářSciSnnepovinný 
Seminář z anglického jazykaSzAJpovinně volitelný 
Francouzský jazykFJpovinný 
Příprava na JPZ - Český jazykJPZ-ČJpovinně volitelný 
Příprava na JPZ - MatematikaJPZ-Mpovinně volitelný 
Příprava na JPZ - MatematikaJPZ-M(n)nepovinný 
Seminář z Anglického jazyka - nepovinnýSAjZ (n) nepovinný 
Sportovní seminářSpoSpovinně volitelný 
Sportovní seminář - nepovinnýSpoS (n)nepovinný 
Dějepisno-zeměpisný seminář - nepovinnýDějZ (n)nepovinný 
Příprava na JPZ - Český jazyk (nepovinný)JPZ-ČJ(n)nepovinný 
Seminář médiíSeMpovinně volitelný 
Seminář FIEFIEpovinně volitelný 
Seminář péče o zvířataSPoZpovinně volitelný 
Seminář tvorby a uměníSTvoUpovinně volitelný 
ChemieChpovinný 
DějepisD  
FyzikaF  
Španělský jazykŠJpovinně volitelný 
Občanská výchovaOV  
PřírodopisP  
Výchova ke zdravíVkZ  
Tělesná výchova - PVPTV - PVPpovinně volitelný 
Český jazykČJpovinný 
MatematikaMpovinný 
Anglický jazykAJpovinný 
Přírodovědapovinný 
PrvoukaPRVpovinný 
VlastivědaVLpovinný 
Výtvarná výchovaVVpovinný 
Pracovní činnostipovinný 
Tělesná výchovaTVpovinný 
Hudební výchovaHVpovinný 
InformatikaINFpovinný 
Sloh/LiteraturaSL/LIT  
DějinyDpovinný 
Osobnostně sociální výchovaOSVpovinný 
ScienceSCIpovinný 
TvorbaTVRpovinný 
ZeměpisZEpovinný 
Německý jazykNJpovinný 
Já a svět JaSpovinný 
Počet předmětů: 59