Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ
Předměty
Vyučované předměty v aktuálním období
NázevZkratkaDruh předmětuPopis
TvořivostTVOpovinný 
HlavoukaHLApovinný 
PrstohrátkyPRSTpovinný 
Pohyb venkuPVpovinný 
Čtení knížky Čtenípovinný 
VařeníVARpovinně volitelný 
Výtvarné uměníVUpovinný 
Hudební uměníHU  
AjetoAJE  
Člověk a světČS  
DramatikaDV  
ProgramováníPrgpovinně volitelný 
Current EventsCuEpovinně volitelný 
Český jazyk a matematika pro přípravu na SŠČj/Mpovinně volitelný 
Dějepisno-zeměpisný seminářDěZpovinně volitelný 
Science seminářSciSpovinně volitelný 
Svět práceSPpovinný 
Science seminářSciSnnepovinný 
Seminář z anglického jazykaSzAJpovinně volitelný 
Francouzský jazykFJpovinný 
Příprava na JPZ - Český jazykJPZ-ČJpovinně volitelný 
Příprava na JPZ - MatematikaJPZ-Mpovinně volitelný 
Příprava na JPZ - MatematikaJPZ-M(n)nepovinný 
Seminář z Anglického jazyka - nepovinnýSAjZ (n) nepovinný 
Sportovní seminářSpoSpovinně volitelný 
Sportovní seminář - nepovinnýSpoS (n)nepovinný 
Dějepisno-zeměpisný seminář - nepovinnýDějZ (n)nepovinný 
Příprava na JPZ - Český jazyk (nepovinný)JPZ-ČJ(n)nepovinný 
Seminář médiíSeMpovinně volitelný 
Seminář FIEFIEpovinně volitelný 
Seminář péče o zvířataSPoZpovinně volitelný 
Seminář tvorby a uměníSTvoUpovinně volitelný 
ChemieChpovinný 
DějepisD  
FyzikaF  
Španělský jazykŠJpovinně volitelný 
Občanská výchovaOV  
PřírodopisP  
Výchova ke zdravíVkZ  
Tělesná výchova - PVPTV - PVPpovinně volitelný 
MasážeMaspovinně volitelný 
Geografický seminářGeSpovinně volitelný 
Psaní všemi desetiPVDpovinně volitelný 
KalokagathiaKal  
Čeština jako druhý jazykČDJpovinný 
Český jazykČJpovinný 
MatematikaMpovinný 
Anglický jazykAJpovinný 
Přírodovědapovinný 
PrvoukaPRVpovinný 
VlastivědaVLpovinný 
Výtvarná výchovaVVpovinný 
Pracovní činnostipovinný 
Tělesná výchovaTVpovinný 
Hudební výchovaHVpovinný 
InformatikaINFpovinný 
Sloh/LiteraturaSL/LIT  
DějinyDpovinný 
Osobnostně sociální výchovaOSVpovinný 
ScienceSCIpovinný 
TvorbaTVRpovinný 
ZeměpisZEpovinný 
Německý jazykNJpovinný 
Já a svět JaSpovinný 
Počet předmětů: 64