Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž
Předměty
Vyučované předměty v aktuálním období
NázevZkratkaDruh předmětuPopis
Praktikum Čj, MPČMpovinný 
Český jazykČjpovinný 
Anglický jazykAjpovinný 
Německý jazykNjpovinný 
MatematikaMpovinný 
FyzikaFpovinný 
ChemieChpovinný 
DějepisDpovinný 
ZeměpisZpovinný 
VlastivědaVlpovinný 
Přírodopispovinný 
PřírodovědaPřvpovinný 
PrvoukaPrpovinný 
Občanská výchovaOvpovinný 
Hudební výchovaHvpovinný 
Výtvarná výchovaVvpovinný 
Tělesná výchovaTvpovinný 
Pracovní činnostipovinný 
Praktické činnostiPkčpovinný 
Výchova ke zdravíVkzpovinný 
Rodinná výchovaRvpovinný 
Dopravní výchovaDvpovinný 
InformatikaInfpovinný 
Etická výchovaEvpovinný 
Psaní na klávesniciPnkpovinný 
Třídnická hodinaTH  
Sportovní hryShpovinný 
Anglický jazyk - konverzaceAjk  
Společenskovědní seminářSvspovinně volitelný 
Příprava pokrmůPppovinný 
Speciální pedagogická péčeSPP  
Pedagogická intervencePIpovinný 
Počet předmětů: 32