Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž