Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, p. o. Sokolovská 1758/1, 73506 Karviná
Příhlášení
Organizace
Výuka
Vyučující
Seznam vyučujících
Jméno TelefonŠkolní e-mail
Mgr. Adamczyková Renáta renata.adamczykova@zs-delnicka.cz
Mgr. Bandorová Stanislava stanislava.bandorova@zs-delnicka.cz
Mgr. Beňková Naděžda nadezda.benkova@zs-delnicka.cz
Bernády Tomáš  
Mgr. Böhmová Lenka lenka.bohmova@zs-delnicka.cz
Mgr. Boniattiová Hana hana.boniattiova@zs-delnicka.cz
Divišová Jana jana.divisova@zs-delnicka.cz
Mgr. Faksová Jana jana.faksova@zs-delnicka.cz
Mgr. Filipczyk Pavel pavel.filipczyk@zs-delnicka.cz
Mgr. Galuszková Dagmar dagmar.galuszkova@zs-delnicka.cz
Mgr. Gibala Petr  
Mgr. Gilová Jana jana.gilova@zs-delnicka.cz
Mgr. Glížová Monika monika.glizova@zs-delnicka.cz
Mgr. Góralová Magdaléna magdalena.gooralova@zs-delnicka.cz
Mgr. Grussmannová Jana  
Mgr. Grygová Lenka lenka.grygova@zs-delnicka.cz
Mgr. Hujík Aleš ales.hujik@zs-delnicka.cz
Mgr. Juras Petr petr.juras@zs-delnicka.cz
Juroszková Zdeňka zdenka.juroszkova@zs-delnicka.cz
Mgr. Kabourková Andrea andrea.kabourkova@zs-delnicka.cz
Mgr. Kmecová Nikola  
Kodenko Jan jan.kodenko@zs-delnicka.cz
Mgr. Kodenko Jan jan.kodenko@zs-delnicka.cz
Mgr. Kováříková Marta  
Králičková Blanka  
Kušnírová Marcela  
Mgr. Kutláková Dagmar dagmar.kutlakova@zs-delnicka.cz
Mgr. Lísa Jan  
Mgr. Malcharová Lenka lenka.malcharova@zs-delnicka.cz
Ing. Maršalková Hana  
Michalská Jana  
Mgr. Mikulcová Danuše danuse.mikulcova@zs-delnicka.cz
Mgr. Mokroš Ondřej ondrej.mokros@zs-delnicka.cz
Mgr. Morávková Irena irena.moravkova@zs-delnicka.cz
Mgr. Musiolková Michaela michaela.musiolkova@zs-delnicka.cz
Ing. Olšar Petr  
Mgr. Papuga Kamil  
Paszová Jana  
Mgr. Petrová Olga olga.petrova@zs-delnicka.cz
Popiolková Barbara  
Mgr. Procházková Renata renata.prochazkova@zs-delnicka.cz
Mgr. Putyerová Helena helena.putyerova@zs-delnicka.cz
Mgr. Rabajda Jaroslav jaroslav.rabajda@zs-delnicka.cz
Mgr. Runštuková Eva eva.runstukova@zs-delnicka.cz
Mgr. Suchánková Romana  
Thienelová Lucie  
Mgr. Trnečková Eva eva.trneckova@zs-delnicka.cz
Mgr. Uchytilová Jana  
Mgr. Vráblík Josef josef.vrablik@zs-delnicka.cz
Mgr. Vráblíková Iva iva.vrablikova@zs-delnicka.cz
Počet učitelů: 50
 
 
  • ŠKOLA ONLINE a.s.
  • Pod Vinicemi 931/2, Plzeň