Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín
Rozvrh třídy
Třída: