Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, příspěvková organizace
Vyučující
Seznam vyučujících
Jméno TelefonŠkolní e-mail
Mgr. Baladová Eva baladova@trebizskeho.cz
Mgr. Brondičová Martina brondicova@trebizskeho.cz
MgA Bryscejn Tomáš Tomas.Bryscejn@trebik.cz
Mgr. Dušánková Jana dusankova@trebizskeho.cz
Hirst Nicholas Nicholas.Hirst@trebik.cz
Mgr. Hirst Pavla hirst@trebizskeho.cz
Bc. Holáň Miloš holan@trebizskeho.cz
Ing Kohlová Alena  
Mgr. Kohoutová Martina kohoutova@trebizskeho.cz
Kovačević Nenad Nenad.Kovacevic@trebik.cz
Mgr. Krejčiříková Iveta krejcirikova@trebizskeho.cz
Mgr. Kubálek Marcel kubalek@trebizskeho.cz
PaedDr. Kuzníková Dagmar kuznikova@trebizskeho.cz
Kyselá Dominika  
Leu Diana  
Málek Albert  
Mikešová Michaela Michaela.Mikesova@trebik.cz
Mikšovský Luboš miksovsky@trebizskeho.cz
Mgr. Nováková Pavlína Pavlina.Novakova@trebik.cz
Oksana Ternová  
Mgr. Rampír Tomáš rampir@trebizskeho.cz
Repková Zuzana repkova@trebizskeho.cz
Slavíčková Pavla slavickova@trebizskeho.cz
Mgr. Staňková Pavla stankova@trebizskeho.cz
Mgr. Suchý Vladimír suchy@trebizskeho.cz
Ing. Suková Michaela sukova@trebizskeho.cz
Mgr. Svobodová Věra svobodova@trebizskeho.cz
Šmídová Kamila Kamila.Smidova@trebik.cz
Mgr. Šulc Martin sulc@trebizskeho.cz
Tichá Anežka Anezka.Ticha@trebik.cz
Valery Monika Monika.Valery@trebik.cz
Votavová Anna votavova@trebizskeho.cz
Vránková Zuzana vrankova@trebizskeho.cz
Mgr. Žáková Ivana zakova@trebizskeho.cz
Počet učitelů: 34