Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace
Změny v rozvrhu tříd
Změny v rozvrhu tříd - Středa 7.6.2023
 
0
07:10 - 07:55
1
08:00 - 08:45
2
08:50 - 09:35
3
09:55 - 10:40
4
10:50 - 11:35
5
11:45 - 12:30
6
12:40 - 13:25
7
13:30 - 14:15
8
14:45 - 15:30
9
15:35 - 16:20
10
16:25 - 17:10
11
17:15 - 18:00
12.
18:05 - 18:50
13.
18:55 - 19:40
14.
19:45 - 20:30
K1
MK1
Viskup P.
232
StK1
Bártlová S.
249
ZPVK1
Salamonová K.
208
AJK1 (1)
Kaše M.
203
TeK1
Adam M.
249
PVK1
Tesková P.
111
AJK1 (2)
Noskievičová P.
201
Č1
KSČ1
Tůmová T.
214
NJČ1 (1), Č1 (2)
Vyskočilová J.
301
TVČ1
Orlíková J.
F
ČJLČ1
Bajgarová V.
214
AJČ1 (2)
Byrtus Z.
203
PVČ1
Tesková P.
214
CU1
EkCU1
Uherková I.
211
OKCU1
Tůmová T.
211
SuCU1
Tesková P.
211
MCU1
Kahánková S.
211
KČ2
ČJLKČ2
Rachfalíková N.
113
ZPVKČ2
Salamonová K.
110
AJKČ2 (1), KČ2 (2)
Vandrolová Z.
108
EkKČ2 (1), KČ2 (2)
Kristiníková V.
110
OZKČ2
Černovská I.
208
NJKČ2 (1)
Schwarzová H.
113
CU2
OZCU2
Strádalová H.
321
EkCU2
Uherková I.
321
TeCU2
Tůmová T.
321
K3
OVK3 (IMPK)
Lindovský R.
OVK3 (IND6)
Budzińská P.
OVK3 (CLAK)
Plaček R.
OVK3 (DKAK)
Kuchař R.
OVK3 (DPO)
Vysogladová K.
OVK3 (ŠJK)
Pustka O.
OVK3 (SKLK)
Tůmová J.
OVK3 (MNO)
Hořáková J.
OVK3 (IND1)
Konečná M.
OVK3 (IND2)
Hořínková S.
OVK3 (IND3)
Přeček P.
OVK3 (IND4)
Lokaiová J.
Č3
OVČ3 (IND6)
Budzińská P.
OVČ3 (DKAČ)
Bordácsová G.
OVČ3 (IMPČ)
Němečková H.
OVČ3 (VISČ)
Dávidíková P.
OVČ3 (ŠJČ)
Nováková M.
OVČ3 (SKLČ)
Holcapfelová I.
OVČ3 (IND1)
Konečná M.
OVČ3 (IND2)
Hořínková S.
OVČ3 (IND5)
Tošková A.
KČ3
OZKČ3
Černovská I.
212
ZPVKČ3
Salamonová K.
208
NJKČ3 (1)
Schwarzová H.
301
MKČ3
Grossová Z.
208
AJKČ3 (2)
Dunkerová M.
203
ČJLKČ3
Bajgarová V.
208
AJKČ3 (1)
Žáčková D.
208
InfKČ3 (2)
Vráblik M.
222
ZPoKČ3 (1)
Kristiníková V.
208
TeKČ3 (2)
Adam M.
249
CU3
OVCU3 (IND4)
Lokaiová J.
OVCU3 (ŠJC1)
Fukanová K.
OVCU3 (ŠJC2)
Hlaváčová Š.
OVCU3 (VIKI)
Starovičová R.
HRP1
PVHRP1
Mušálková P.
249
AJHRP1 (1)
Vandrolová Z.
201
NJHRP1 (2)
Hartmanová J.
203
TeHRP1
Sysalová M.
314
HRP2
MHRP2
Kahánková S.
108
AJHRP2 (2)
Byrtus Z.
201
HRP3
OVHRP3 (CLAK)
Plaček R.
OVHRP3 (DKAK)
Kuchař R.
OVHRP3 (IMPK)
Lindovský R.
OVHRP3 (DKAČ)
Bordácsová G.
OVHRP3 (VISČ)
Dávidíková P.
OVHRP3 (IN1K), HRP3 (IN1Č)
Konečná M.
OVHRP3 (IN2K), HRP3 (IN2Č)
Hořínková S.
OVHRP3 (IND3)
Přeček P.
OVHRP3 (IND5)
Tošková A.
OVHRP3 (IN6K), HRP3 (IN6Č)
Budzińská P.
HRP4
EkHRP4
Hašková F.
103
HPHRP4
Mušálková P.
103
SVZHRP4
Strádalová H.
253
TVHRP4
Bardaševský L.
TV
InfHRP4 (1)
Vráblik M.
222
AJHRP4 (2)
Žáčková D.
308
ČJLHRP4
Radková P.
253
InfHRP4 (2)
Uherková I.
212
AJHRP4 (1)
Dunkerová M.
201
SCR1
SCR1
Bajgarová V.
104
TSCRSCR1
Kahánková S.
204
SCR2
NJSCR2 (1)
Hartmanová J.
107
AVČSCR2
Schwarzová H.
212
InfSCR2 (2)
Uherková I.
222
MSCR2
Kahánková S.
107
SCR3
ZCRSCR3 (1)
Bardaševský L.
204
MMCRSCR3
Hašková F.
232
PSSCR3
Schwarzová H.
212
SCR4
InfSCR4 (1)
Vráblik M.
222
ZCRSCR4
Vandrolová Z.
204
ÚčSCR4
Hašková F.
304
ČJLSCR4
Bajgarová V.
304
AJSCR4 (2)
Noskievičová P.
308
SVZSCR4
Strádalová H.
304
AJSCR4 (1)
Noskievičová P.
308
NJSCR4 (1)
Hartmanová J.
301
TVSCR4 (2)
Orlíková J.
TV
NS1
AJNS1 (1), NS1 (2)
Peňázová D.
308
MNS1
Grossová Z.
311
AJNS1
Peňázová D.
308
UPNS1
Mušálková P.
311
UPNS1
Mušálková P.
311
NS2
TVNS2
Bardaševský L.
TV
NJNS2
Kulhánková M.
302
EMNS2
Uherková I.
302
ČJLNS2
Šlofarová Z.
302
USPNS2
Sysalová M.
249
ÚčNS2
Kristiníková V.
302
PNNS2
Kristiníková V.
302
DM2
ČJLDM2
Bajgarová V.
250