Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace
Změny v rozvrhu tříd
Změny v rozvrhu tříd - Pondělí 16.5.2022
 
0
07:10 - 07:55
1
08:00 - 08:45
2
08:50 - 09:35
3
09:55 - 10:40
4
10:50 - 11:35
5
11:45 - 12:30
6
12:40 - 13:25
7
13:30 - 14:15
8
14:45 - 15:30
9
15:35 - 16:20
10
16:25 - 17:10
11
17:15 - 18:00
KČ1B
TVKČ1B (1)
Bardaševský L.
TV
ZPVKČ1B
Salamonová K.
211
Č2
InfČ2
Bartoníková D.
202
K3
AJK3 (1)
Vandrolová Z.
308
TVK3 (1)
Bartoníková D.
TV
NJK3 (2)
Hartmanová J.
309
InfK3 (2)
Vráblik M.
222
Č3
AJČ3
Žáčková D.
303
CU3
AJCU3 (2)
Noskievičová P.
321
ZPoCU3
Kristiníková V.
321
HRP2
HRP2
Uherková I.
113
NJHRP2
Schwarzová H.
113
TVHRP2 (1)
Bardaševský L.
TV
HRP3
InfHRP3
Uherková I.
212
ČJLHRP3
Šlofarová Z.
108
TVHRP3 (1)
Orlíková J.
TV
AJHRP3 (2)
Noskievičová P.
201
HRP4
Studijní volno HRP4HRP4
AJHRP4 (1)
Dunkerová M.
104
EkHRP4
Kristiníková V.
104
ÚčHRP4
Kristiníková V.
104
MHRP4
Viskup P.
232
HPHRP4
Bartoníková D.
104
HPHRP4
Bartoníková D.
104
TVHRP4 (1)
Bartoníková D.
P
AJHRP4 (2)
Noskievičová P.
308
InfHRP4 (2)
Viskup P.
202
SCR2
MSCR2
Grossová Z.
204
SCR3
Odborná praxe SCR3SCR3
ÚčSCR3
Hašková F.
304
ZCRSCR3
Vandrolová Z.
204
AJSCR3 (2)
Noskievičová P.
304
SCJSCR3 (2)
Byrtusová Z.
201
TVSCR3 (2)
Orlíková J.
TV
MSCR3
Grossová Z.
304
PSSCR3
Schwarzová H.
212
NJSCR3 (1)
Hartmanová J.
301
SCJSCR3 (1)
Noskievičová P.
304
InfSCR3 (1)
Vráblik M.
222
SCR4
Ústní MZ - SCR4SCR4
ČJLSCR4
Radková P.
311
InfSCR4 (2)
Uherková I.
202
SCJSCR4 (2)
Žáčková D.
308
SCJSCR4 (2)
Žáčková D.
308
MSCR4
Grossová Z.
311
AJSCR4 (1)
Peňázová D.
311
SVZSCR4
Strádalová H.
311
SZCRSCR4 (1)
Bardaševský L.
311
SCJSCR4 (1)
Peňázová D.
311
SCJSCR4 (1)
Peňázová D.
321
TVSCR4 (2)
Orlíková J.
F
NS1
PNNS1
Kristiníková V.
314
EMNS1
Uherková I.
314
ÚčNS1
Kristiníková V.
314
NS2
Studijní volno NS2NS2
ČJLNS2
Bajgarová V.
253
ČJLNS2
Bajgarová V.
253
USPNS2
Tůmová T.
302
USPNS2
Tůmová T.
302
EMNS2
Uherková I.
302
SCJNS2
Žáčková D.
308
ÚčNS2
Kristiníková V.
302
DM3
Studijní volno DM3DM3