Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace
Denní rozvrh tříd
29.11.2022
 
0
07:10 - 07:55
1
08:00 - 08:45
2
08:50 - 09:35
3
09:55 - 10:40
4
10:50 - 11:35
5
11:45 - 12:30
6
12:40 - 13:25
7
13:30 - 14:15
8
14:45 - 15:30
9
15:35 - 16:20
10
16:25 - 17:10
11
17:15 - 18:00
12.
18:05 - 18:50
13.
18:55 - 19:40
14.
19:45 - 20:30
K1
OVK1
Plaček R.
OVK1
Kuchař R.
OVK1
Vysogladová K.
OVK1
Lindovský R.
OVK1
Pustka O.
OVK1
Tůmová J.
OVK1
Hořáková J.
Č1
OVČ1
Dávidíková P.
OVČ1
Bordácsová G.
OVČ1
Němečková H.
OVČ1
Nováková M.
OVČ1
Holcapfelová I.
KČ1A
Třídnická hodinaKČ1A
Vandrolová Z.
211
Testování ČŠIKČ1A
Viskup P.
212
TeKČ1A
Tesková P.
249
ZPVKČ1A
Salamonová K.
211
MKČ1A
Kahánková S.
211
ČJLKČ1A
Bajgarová V.
211
KČ1B
OZKČ1B
Orlíková J.
204
NJKČ1B
Schwarzová H.
111
TVKČ1B
Orlíková J.
P
StKČ1B
Mušálková P.
111
AJKČ1B
Vandrolová Z.
111
MKČ1B
Grossová Z.
111
NJKČ1B
Vyskočilová J.
308
InfKČ1B
Bartoníková D.
202
AJKČ1B
Noskievičová P.
113
CU1
OVCU1
Starovičová R.
OVCU1
Fukanová K.
OVCU1
Hlaváčová Š.
K2
TeK2
Adam M.
309
ČJLK2
Šlofarová Z.
309
TeK2
Sysalová M.
232
AJK2
Žáčková D.
309
PVK2
Tesková P.
249
ZPVK2
Salamonová K.
309
TVK2
Černovská I.
P
Č2
StČ2
Sysalová M.
214
MČ2
Kahánková S.
214
AJČ2
Kaše M.
201
ČJLČ2
Šlofarová Z.
214
AJČ2
Kaše M.
214
StČ2
Sysalová M.
249
AJČ2
Dunkerová M.
308
AJČ2
Dunkerová M.
208
KČ2
OVKČ2, KČ2
Konečná M.
OVKČ2
Tošková A.
OVKČ2
Plaček R.
OVKČ2
Kuchař R.
OVKČ2
Vysogladová K.
OVKČ2
Lindovský R.
OVKČ2
Pustka O.
OVKČ2
Tůmová J.
OVKČ2
Hořáková J.
OVKČ2
Bordácsová G.
OVKČ2
Němečková H.
OVKČ2
Dávidíková P.
OVKČ2
Nováková M.
OVKČ2
Holcapfelová I.
OVKČ2, KČ2
Hořínková S.
OVKČ2
Přeček P.
OVKČ2
Lokaiová J.
OVKČ2, KČ2
Budzińská P.
CU2
OVCU2
Fukanová K.
OVCU2
Hlaváčová Š.
OVCU2
Starovičová R.
OVCU2
Lokaiová J.
K3
AJK3
Rachfalíková N.
308
OZK3
Tesková P.
312
ZPVK3
Salamonová K.
312
TeK3
Adam M.
312
MK3
Grossová Z.
312
NJK3
Hartmanová J.
301
AJK3
Kaše M.
201
NJK3
Vyskočilová J.
301
TVK3
Černovská I.
TV
Č3
NJČ3
Schwarzová H.
208
ČJLČ3
Rachfalíková N.
208
MČ3
Mušálková P.
208
StČ3
Tůmová T.
208
TVČ3
Černovská I.
P
AJČ3
Peňázová D.
208
OZČ3
Tesková P.
253
KČ3
OVKČ3
Němečková H.
OVKČ3
Tošková A.
OVKČ3
Plaček R.
OVKČ3
Kuchař R.
OVKČ3
Vysogladová K.
OVKČ3
Lindovský R.
OVKČ3
Pustka O.
OVKČ3
Tůmová J.
OVKČ3
Hořáková J.
OVKČ3
Bordácsová G.
OVKČ3
Dávidíková P.
OVKČ3
Nováková M.
OVKČ3
Holcapfelová I.
OVKČ3, KČ3
Konečná M.
OVKČ3, KČ3
Hořínková S.
OVKČ3
Přeček P.
OVKČ3
Lokaiová J.
OVKČ3, KČ3
Budzińská P.
CU3
SuCU3
Tesková P.
249
InfCU3
Matulová I.
202
TeCU3
Tůmová T.
249
MCU3
Kahánková S.
321
Třídnická hodinaCU3
Byrtus Z.
321
ČJLCU3
Bajgarová V.
321
AJCU3
Byrtus Z.
321
InfCU3
Bartoníková D.
222
HRP1
OVHRP1
Hořínková S.
OVHRP1
Konečná M.
HRP2
OVHRP2
Plaček R.
OVHRP2
Tošková A.
OVHRP2
Kuchař R.
OVHRP2
Lindovský R.
OVHRP2
Pustka O.
OVHRP2
Bordácsová G.
OVHRP2
Dávidíková P.
OVHRP2, HRP2
Konečná M.
OVHRP2, HRP2
Hořínková S.
OVHRP2
Přeček P.
OVHRP2, HRP2
Budzińská P.
HRP3
SVZHRP3
Strádalová H.
253
ČJLHRP3
Bajgarová V.
253
AJHRP3
Rachfalíková N.
203
TVHRP3
Kaše M.
TV
TeHRP3
Adam M.
203
AJHRP3
Byrtus Z.
201
InfHRP3
Uherková I.
222
HRP4
HPHRP4
Mušálková P.
103
MHRP4
Grossová Z.
103
ČJLHRP4
Radková P.
253
ČJLHRP4
Radková P.
253
AJHRP4
Žáčková D.
108
AJHRP4
Dunkerová M.
103
SCR1
SCR1
Bajgarová V.
104
KSSCR1
Tošková A.
104
NJSCR1
Hartmanová J.
301
EkSCR1
Kristiníková V.
104
NJSCR1
Vyskočilová J.
104
AJSCR1
Noskievičová P.
308
TVSCR1
Černovská I.
TV
TVSCR1
Bardaševský L.
TV
AJSCR1
Kaše M.
104
SCR2
DKSCR2
Šlofarová Z.
107
ZCRSCR2
Vandrolová Z.
204
KSSCR2
Tošková A.
107
NJSCR2
Hartmanová J.
301
Odborná praxe - org. zajištění DOD, SŠSSSCR2
Adam M., Bardaševský...
NJSCR2
Vyskočilová J.
308
SCR3
NJSCR3
Hartmanová J.
301
PSSCR3
Schwarzová H.
204
AJSCR3
Dunkerová M.
110
Odborná praxe - org. zajištění DOD, SŠSSSCR3
Adam M., Bardaševský...
TVSCR3
Černovská I.
TV
AJSCR3
Byrtus Z.
203
SCR4
MSCR4
Grossová Z.
304
AJSCR4
Noskievičová P.
201
PSSCR4
Adam M.
304
ZCRSCR4
Vandrolová Z.
204
InfSCR4
Uherková I.
202
ZCRSCR4
Vandrolová Z.
304
TVSCR4
Orlíková J.
F
NJSCR4
Hartmanová J.
304
NS1
USPNS1
Tůmová T.
311
ÚčNS1
Kristiníková V.
311
ČJLNS1
Radková P.
311
AJNS1
Rachfalíková N.
201
InfNS1
Viskup P.
212
ČJLNS1
Radková P.
311
MNS1
Grossová Z.
311
AJNS1
Peňázová D.
311
NS2
SCJNS2
Dunkerová M.
201
USPNS2
Sysalová M.
249
PNNS2
Kristiníková V.
302
USPNS2
Sysalová M.
302
MNS2
Kahánková S.
302
EMNS2
Uherková I.
302
ČJLNS2
Šlofarová Z.
302
D1
NJD1
Hartmanová J.
251
ČJLD1
Šlofarová Z.
251
InfD1
Bartoníková D.
212
D2
D3
DM1
MDM1
Grossová Z.
232
ČJLDM1
Bajgarová V.
253
EMDM1
Uherková I.
250
USPDM1
Bartoníková D.
250
AJDM1
Žáčková D.
250
DM2
DM3