Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace
Denní rozvrh tříd
23.02.2024
 
0
07:10 - 07:55
1
08:00 - 08:45
2
08:50 - 09:35
3
09:55 - 10:40
4
10:50 - 11:35
5
11:45 - 12:30
6
12:40 - 13:25
7
13:30 - 14:15
8
14:45 - 15:30
9
15:35 - 16:20
10
16:25 - 17:10
11
17:15 - 18:00
12.
18:05 - 18:50
13.
18:55 - 19:40
14.
19:45 - 20:30
K1
OVK1
Kuchař R.
OVK1
Hořáková J.
OVK1
Lindovský R.
OVK1
Plaček R.
OVK1
Pustka O.
OVK1
Tůmová J.
OVK1
Přeček P.
Č1
OVČ1
Holcapfelová I.
OVČ1
Bordácsová G.
OVČ1
Dávidíková P.
OVČ1
Němečková H.
OVČ1
Nováková M.
KČ1A
InfKČ1A
Vráblik M.
222
PVKČ1A
Mušálková P.
208
AJKČ1A
Peňázová D.
208
TeKČ1A
Adam M.
208
StKČ1A
Bartoníková D.
208
NJKČ1A
Schwarzová H.
301
AJKČ1A
Byrtus Z.
201
InfKČ1A
Vráblik M.
222
KČ1B
EkKČ1B
Kleinová V.
111
AJKČ1B
Dunkerová M.
201
TVKČ1B
Černovská I.
TV
TeKČ1B
Sysalová M.
111
MKČ1B
Davidová R.
111
ZPVKČ1B
Salamonová K.
111
AJKČ1B
Žáčková D.
311
InfKČ1B
Uherková I.
202
CU1
OVCU1
Fukanová K.
OVCU1
Hlaváčová Š.
OVCU1
Klimoszková Ledvoňová V.
K2
OVK2
Hořáková J.
OVK2
Budzińská P.
OVK2
Hořínková S.
OVK2
Konečná M.
OVK2
Kuchař R.
OVK2
Lindovský R.
OVK2
Plaček R.
OVK2
Přeček P.
OVK2
Pustka O.
OVK2
Tůmová J.
OVK2
Přeček P.
Č2
OVČ2
Hořínková S.
OVČ2
Bordácsová G.
OVČ2
Budzińská P.
OVČ2
Dávidíková P.
OVČ2
Holcapfelová I.
OVČ2
Konečná M.
OVČ2
Němečková H.
OVČ2
Nováková M.
OVČ2
Tošková A.
OVČ2
Klimoszková Ledvoňová V.
KČ2A
TeKČ2A
Hourová M.
203
StKČ2A
Tůmová T.
203
PVKČ2A
Bartoníková D.
203
InfKČ2A
Uherková I.
212
AJKČ2A
Vandrolová Z.
203
KČ2B
ČJLKČ2B
Rachfalíková N.
113
PVKČ2B
Bartoníková D.
113
TeKČ2B
Sysalová M.
113
AJKČ2B
Vandrolová Z.
203
StKČ2B
Mušálková P.
113
TVKČ2B
Orlíková J.
P
AJKČ2B
Noskievičová P.
113
InfKČ2B
Bartoníková D.
202
CU2
OVCU2
Fukanová K.
OVCU2
Hlaváčová Š.
OVCU2
Klimoszková Ledvoňová V.
OVCU2
Klimoszková Ledvoňová V.
K3
ZPVK3
Salamonová K.
312
NJK3
Hartmanová J.
312
NJK3
Schwarzová H.
312
AJK3
Peňázová D.
308
ZPoK3
Hašková F.
312
InfK3
Vráblik M.
222
InfK3
Davidová R.
222
AJK3
Kaše M.
201
Č3
ZPVČ3
Salamonová K.
214
NJČ3
Hartmanová J.
301
MČ3
Mušálková P.
214
AJČ3
Dunkerová M.
214
StČ3
Sysalová M.
214
InfČ3
Vráblik M.
222
AJČ3
Kaše M.
308
KČ3
OVKČ3
Pustka O.
OVKČ3
Hořáková J.
OVKČ3
Bordácsová G.
OVKČ3
Budzińská P.
OVKČ3
Dávidíková P.
OVKČ3
Holcapfelová I.
OVKČ3
Hořínková S.
OVKČ3
Konečná M.
OVKČ3
Kuchař R.
OVKČ3
Lindovský R.
OVKČ3
Němečková H.
OVKČ3
Nováková M.
OVKČ3
Plaček R.
OVKČ3
Přeček P.
OVKČ3
Tošková A.
OVKČ3
Tůmová J.
OVKČ3
Klimoszková Ledvoňová V.
OVKČ3
Přeček P.
CU3
MCU3
Davidová R.
321
AJCU3
Vandrolová Z.
321
SuCU3
Hourová M.
321
OZCU3
Hourová M.
321
ZPoCU3
Kristiníková V.
321
AJCU3
Noskievičová P.
308
HRP1
TeHRP1
Sysalová M.
309
AJHRP1
Rachfalíková N.
309
ČJLHRP1
Šlofarová Z.
309
AJHRP1
Rachfalíková N.
309
ZPVHRP1
Salamonová K.
309
StHRP1
Mušálková P.
309
MHRP1
Davidová R.
309
TVHRP1
Orlíková J.
P
TVHRP1
Kleinová V.
F
HRP2
OVHRP2
Plaček R.
OVHRP2
Bordácsová G.
OVHRP2
Budzińská P.
OVHRP2
Dávidíková P.
OVHRP2
Hořínková S.
OVHRP2
Konečná M.
OVHRP2
Kuchař R.
OVHRP2
Lindovský R.
OVHRP2
Přeček P.
OVHRP2
Pustka O.
OVHRP2
Tošková A.
HRP3
AJHRP3
Byrtus Z.
103
TeHRP3
Adam M.
211
MHRP3
Kahánková S.
303
TVHRP3
Bardaševský L.
TV
ČJLHRP3
Radková P.
211
MHRP3
Kahánková S.
303
HRP3
Hašková F.
211
AJHRP3
Peňázová D.
211
InfHRP3
Viskup P.
202
HRP4
HPHRP4
Adam M.
212
HRP4
Radková P.
103
ČJLHRP4
Bajgarová V.
103
ZPVHRP4
Salamonová K.
103
AJHRP4
Rachfalíková N.
107
ÚčHRP4
Kristiníková V.
103
MHRP4
Viskup P.
103
AJHRP4
Byrtus Z.
103
SCR1
AJSCR1
Noskievičová P.
304
AVČSCR1
Kahánková S.
204
TVSCR1
Orlíková J.
F
TSCRSCR1
Kahánková S.
204
EkSCR1
Kleinová V.
304
MSCR1
Davidová R.
304
AJSCR1
Žáčková D.
201
NJSCR1
Schwarzová H.
304
SCR2
TSCRSCR2
Kahánková S.
204
SVZSCR2
Černovská I.
104
AJSCR2
Noskievičová P.
308
Podpora pozitivního klimatuSCR2
Bajgarová V.
104
ZCRSCR2
Bardaševský L.
204
AJSCR2
Kaše M.
212
SCR3
MMCRSCR3
Kleinová V.
107
SVZSCR3
Strádalová H.
107
AJSCR3, SCR3
Peňázová D.
107
TVSCR3
Orlíková J.
F
PSSCR3
Adam M.
107
TVSCR3
Bardaševský L.
TV
SCR4
ČJLSCR4
Šlofarová Z.
110
ZCRSCR4
Bardaševský L.
110
MMCRSCR4
Hašková F.
110
SVZSCR4
Strádalová H.
110
DKSCR4
Šlofarová Z.
110
NS1
PrNS1
Orlíková J.
108
EkNS1
Uherková I.
108
MNS1
Viskup P.
108
ÚaDNS1
Kristiníková V.
108
AJNS1, NS1
Dunkerová M.
108
ČJLNS1
Bajgarová V.
108
ÚaDNS1
Hašková F.
303
NS2
NJNS2
Hartmanová J.
308
TVNS2
Kaše M.
TV
USPNS2
Tůmová T.
302
ČJLNS2
Radková P.
302
UPNS2
Uherková I.
202
InfNS2
Viskup P.
212
D1
D2
D3
DM1
DM2
DM3