Střední škola ekonomická se sportovním zaměřením, s.r.o.
Denní rozvrh tříd
31.05.2023
 
1
07:30 - 08:15
2
08:25 - 09:10
3
09:20 - 10:05
4
10:25 - 11:10
5
11:20 - 12:05
6
12:15 - 13:00
7
13:10 - 13:55
8
14:00 - 14:45
9
14:50 - 15:35
10
15:40 - 16:25
1.A
MAT1.A
Hamříková I.
U3
CJL1.A
Zemanová B.
U4
EKO1.A
Fogadová Š.
U4
ANJ1.A
Volák V.
U1
OBN1.A
Zemanová B.
U4
ANJ1.A
Volák V.
U4
HOV1.A
Vytřísal T.
U4
MAT1.A
Hamříková I.
U4
PEK1.A
Fogadová Š.
PC
2.A
MMS2.A
Husák L.
U5
EKO2.A
Fogadová Š.
U5
CJL2.A
Zemanová B.
U2
ANJ2.A
Matoušek T.
U2
MAT2.A
Hamříková I.
U2
UCT2.A
Janovská K.
U3
SSKP2.A
Husák L.
ITE2.A
Kolářová V.
PC
PEK2.A
Zemanová B.
PC
ITE2.A
Kolářová V.
PC
SSKP2.A
Vytřísal T.
2.B
CJL2.B
Novotná D.
U1
MMS2.B
Husák L.
U1
UCT2.B
Janovská K.
U1
NEJ2.B
Vejtasová Y.
U3
EKO2.B
Fogadová Š.
U3
ITE2.B
Kolářová V.
303
SSKP2.B
Husák L.
SSKP2.B
Husák L.
3.A
CJL3.A
Zemanová B.
U2
MAT3.A
Hamříková I.
U2
MMS3.A
Husák L.
U5
UCT3.A
Janovská K.
U5
ANJ3.A
Matoušek T.
U5
CJL3.A
Zemanová B.
U5
TEV3.A
Husák L.
Fit
ITE3.A
Kolářová V.
PC
UCT3.A
Janovská K.
U1
TEV3.A
Vytřísal T.
Fit
4.A