Střední škola ekonomická se sportovním zaměřením, s.r.o.
Úvodní stránka

Ekonomika a podnikání (63-41-M/01) - čtyřleté denní studium ukončené maturitou

Sídlo školy: Vinohradská 38, 120 00 Praha 2

IZO školy: 045268983

Založení školy: 1993

Režim výuky: dopolední

Počet tříd ve šk. roce 2020/2021: 4 třídy

Počet žáků ve šk. roce 2020/2021: 130 žáků

Počet absolventů od roku 1993: 762

Školné na školní rok: 29 000 Kč

Dny otevřených dveří: průběžně po celý školní rok po telefonické domluvě