Základní škola Kamenice, okres Praha - východ
Úvodní stránka

Vážení rodiče,

zveme vás a budoucí prvňáčky k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2023/2024, který se bude konat v sobotu 15. dubna 2022 od 9 do 17 hodin a v pondělí 17. dubna 2023 od 15 do 18 hodin.

K zápisu se přihlásí

 • děti narozené od 1. 9 2016 do 31. 8. 2017
 • děti po odkladu povinné školní docházky z loňského roku (přijetí není automatické - je potřeba předložit Žádost o přijetí).

Organizace zápisu:

 1. Zákonný zástupce vyplní Žádost o přijetí nebo Žádost o odklad ZDE (odkaz bude aktivní od čtvrtka 6. dubna do pondělí 17. dubna) a elektronicky ji odešle. Dejte prosím pozor na správné vyplnění všech údajů, zejména e-mailu, protože bude použit pro další komunikaci. Toto je nutné udělat ještě před příchodem k presenčnímu zápisu. Součástí bude také výběr termínu i času presenčního zápisu. Očekáváme hodně dětí, proto je nastaven objednávkový systém.
 2. Do školy potom přinesete tyto dokumenty (k presenčnímu zápisu s dítětem):
 • Vytištěnou a podepsanou žádost, kterou jste odeslali do školy elektronicky,
 • vytištěný a podepsaný dokument Kritéria pro přijetí, který najdete na našich stránkách – tento dokument je nutný proto, aby bylo doložitelné, že jste se s ním seznámili.
 1. Rodný list a váš občanský průkaz – pouze k nahlédnutí a kontrole – neděláme žádné kopie.
 2. Nemáte-li možnost dokumenty vytisknout, napište na info@kameniceskola.cz, situaci pomůžeme vyřešit.

Odklad povinné školní docházky:

Pokud žádáte o odklad povinné školní docházky, budete ke své žádosti potřebovat ještě:

 1. doporučující vyjádření příslušného pedagogického zařízení - můžete kontaktovat Pedagogicko psychologickou poradnu Praha – východ (739673168) v Praze 10, se kterou spolupracuje naše škola. Můžete si ale zvolit i jinou pedagogicko psychologickou poradnu.
 1. doporučující vyjádření odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa.

Obě potvrzení nemusíte mít v době zápisu, v poradnách jsou ale delší doby k objednání, proto se prosím zajímejte včas.

Rozhodnutí o přijetí:

 • oznamuje se zveřejněním uchazečů pod přiděleným registračním číslem
 • seznam bude vyvěšen na vývěskách školy a na webových stránkách školy
 • výsledky přijímacího řízení budou vyvěšeny v zákonné lhůtě 30 dní.
 • Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená, písemné Rozhodnutí o přijetí se nezasílá, ale zákonný zástupce o něj může požádat a vyzvednout si jej v kanceláři školy.

Rozhodnutí o nepřijetí:

 • Bude zasláno zákonným zástupcům datovou schránkou nebo doporučeným dopisem.

Rozdělení dětí do tříd:

 • O rozdělení dětí do jednotlivých tříd rozhodne ředitel školy v červnu před společnou schůzkou rodičů a dětí. Stejně tak o budoucích třídních učitelkách.
 • Rodič může nezávazně požádat o jednoho spolužáka do třídy ke svému dítěti.
 • Pozdější požadované změny nebudou akceptovány.

Pavlína Tolarová, ředitelka školy

 

Důležité kontakty:

ředitelka školy: Mgr. Pavlína Tolarová 731 030 747 pavlina.tolarova@kameniceskola.cz

zástupkyně ŘŠ: Mgr. Hana Kudrnáčová 731 449 238 hana.kudrnacova@kameniceskolacz

                            Mgr. Alena Stehlíková 603 342 811 alena.stehlikova@kameniceskola.cz

kancelář školy: Mgr. Kateřina Klimešová 323 673 103 info@kameniceskola.cz

výchovný poradce: Mgr. Danka Dudková 732 138 119 danka.dudkova@kameniceskola.cz

speciální pedagog: Mgr. Dagmar Ördogödagmar.ordogova@kameniceskola.cz