Základní škola Kamenice, okres Praha - východ
Vyučující
Seznam vyučujících
Jméno TelefonŠkolní e-mail
Bártová Markéta marketa.bartova@kameniceskola.cz
Ing. Bažata Miroslava miroslava.bazata@kameniceskola.cz
Mgr. Bursa Richard richard.bursa@kameniceskola.cz
Ing. Cerda Csobová Jana jana.cerda@kameniceskola.cz
Ing. Čejnová Markéta MSc. marketa.cejnova@kameniceskola.cz
Mgr. Dudková Danka danka.dudkova@kameniceskola.cz
Mgr. Dvořáková Jitka jitka.dvorakova@kameniceskola.cz
Mgr. Fendrychová Petra petra.fendrychova@kameniceskola.cz
Gallusová Blanka blanka.galusova@kameniceskola.cz
Gallusová Hana hana.gallusova@kameniceskola.cz
Hanousková Eva  
Ing. Havlíčková Martina martina.havlickova@kameniceskola.cz
Mgr. Hloušková Jindřiška jindriska.hlouskova@kameniceskola.cz
Hollerová Kamila kamila.hollerova@kameniceskola.cz
Mgr. Honzák Václav vaclav.honzak@kameniceskola.cz
Mgr. Houbová Irena irena.houbova@kameniceskola.cz
Mgr. Hradecká Lenka lenka.hradecka@kameniceskola.cz
Hrubá Blanka blanka.hruba@kameniceskola.cz
Mgr. Hrubiznová Miloslava miloslava.hrubiznova@kameniceskola.cz
Mgr. Hůlková Zuzana zuzana.hulkova@kameniceskola.cz
Mgr. Jandová Eva eva.jandova@kameniceskola.cz
Mgr. Klimešová Kateřina katerina.klimesova@kameniceskola.cz
Mgr. Klimusová Martina  
Kováčová Gabriela gabriela.kovacova@kameniceskola.cz
Kratochvílová Daniela daniela.kratochvilova@kameniceskola.cz
Mgr. Kremlová Lenka lenka.kremlova@kameniceskola.cz
Mgr. Krop David david.krop@kameniceskola.cz
Mgr. Kudrnáčová Hana hana.kudrnacova@kameniceskola.cz
Ing. Kupková Radana radana.kupkova@kameniceskola.cz
Lisáková Jana jana.lisakova@kameniceskola.cz
Márovcová Šárka PhDr. sarka.marovcova@kameniceskola.cz
Mgr. Mašková Hedvika hedvika.maskova@kameniceskola.cz
Mgr. Matoušková Lenka Lenka.Matouskova@kameniceskola.cz
PaedDr. Miklas Karel karel.miklas@kameniceskola.cz
Mrázková Markéta marketa.mrazkova@kameniceskola.czt
Mgr. Němcová Adriana adriana.nemcova@kameniceskola.cz
Mgr. Obořilová Nikola nikola.oborilova@kameniceskola.cz
Mgr. Ördögová Dagmar dagmar.ordogova@kameniceskola.cz
Otáhalová Marta marta.otahalova@kameniceskola.cz
Bc. Ouřadníková Lenka lenka.ouradnikova@kameniceskola.cz
Mgr. Padevětová Veronika veronika.padevetova@kameniceskola.cz
Mgr. Bc. Pavliščová Lenka  
Ing. Pikorová Lenka lenka.pikorova@kameniceskola.cz
Mgr. Plíhalová Martina martina.plihalova@kameniceskola.cz
Mgr. Procházková Helena helena.prochazkova@kameniceskola.cz
Bc. Procházková Jiřina jirina.prochazkova@kameniceskola.cz
Mgr. Růžičková Eva eva.ruzickova@kameniceskola.cz
Mgr. Salačová Helena helena.salacova@kameniceskola.cz
Bc. Sedliský Filip  
Mgr. Schwabiková Kateřina katerina.schwabikova@kameniceskola.cz
Mgr. Stehlíková Alena alena.stehlikova@kameniceskola.cz
Mgr. Steinbauer Jan jan.steinbauer@kameniceskola.cz
Mgr. Stolárik Peter peter.stolarik@kameniceskola.cz
Mgr. Strejcovská Dagmar dagmar.strejcovska@kameniceskola.cz
Ing. Sušánková Šárka sarka.susankova@kameniceskola.cz
Mgr. Šilerová Kamila kamila.silerova@kameniceskola.cz
Mgr. Šímová Květa kveta.simova@kameniceskola.cz
MA Šůnová Lenka lenka.sunova@kameniceskola.cz
Mgr. Tolarová Pavlína reditelka@kameniceskola.cz
Ba. Trtíková Andrea andrea.trtikova@kameniceskola.cz
Mgr. Vávrová Markéta marketa.vavrova@kameniceskola.cz
Mgr. Vítová Drahoslava drahoslava.vitova@kameniceskola.cz
Mgr. Vogeltanzová Lara lara.vogeltanzova@kameniceskola.cz
Volfová Helena helena.volfova@kameniceskola.cz
Ing. Vošická Barbora barbora.vosicka@kameniceskola.cz
Mgr. Wantochová Romana romana.wantochova@kameniceskola.cz
Mgr. Zítková Jana jana.zitkova@kameniceskola.cz
Počet učitelů: 67