Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110
Vyučující
Seznam vyučujících
Jméno TelefonŠkolní e-mail
Barber Wayne  
Brutarová Karolína  
Mgr. Češík Jan  
Mgr. Daňková Andrea dankova@gyholi.cz
Mgr. Doskočilová Jana doskocilova@gyholi.cz
RNDr Dvořáček Jiří dvoracek@gyholi.cz
Mgr. Filipová Marie filipova@gyholi.cz
Mgr. Fišerová Magdalena  
Mgr. Holická Veronika holickav@gyholi.cz
Jandová Prokešová Lenka  
Mgr. Janů Marek janu@gyholi.cz
Kay Kateřina kay@gyholi.cz
Mgr. Kochaníčková Iveta kochanickova@gyholi.cz
Mgr. Koláčková Miloslava kolackova@gyholi.cz
Kotyk Aleš kotyk@gyholi.cz
Králová Mirka kralova@gyholi.cz
Martincová Kristýna  
Nágr Milan nagr@gyholi.cz
Nečesaný Michal  
Nechvíle Jiří nechvile@gyholi.cz
Mgr. Nováková Schättingerová Linda schattingerova@gyholi.cz
Mgr. Poláčková Marie  
Mgr Půlpánová Dana pulpanova@gyholi.cz
Mgr Pýchová Eva pychova@gyholi.cz
Raabenstein Schejbalová Zdeňka schejbalova@gyholi.cz
Mgr. Račická Jaroslava racicka@gyholi.cz
Mgr. Rambousková Aneta  
Rožková Veronika rozkova@gyholi.cz
Mgr. Skalická Barbora skalickab@gyholi.cz
Mgr. Uhrinová Šarlota  
Mgr. Valášková Jitka valaskova@gyholi.cz
Ing. Vaňous Robert vanous@gyholi.cz
Mgr. Vlach Antonín vlach@gyholi.cz
Mgr. Vohralík Václav vohralik@gyholi.cz
Ak.mal. Zahradníková Věra zahradnikova@gyholi.cz
Zdeňková Vladímíra  
Počet učitelů: 36