Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 36
Změny v rozvrhu tříd
Změny v rozvrhu tříd - Pondělí 25.9.2023
 
0
06:50 - 07:35
1
07:50 - 08:35
2
08:45 - 09:30
3
09:50 - 10:35
4
10:45 - 11:30
5
11:40 - 12:25
6
12:35 - 13:20
7
13:30 - 14:15
8
14:20 - 15:05
9
15:10 - 15:55
10
16:00 - 16:45
I.A
FjI.A (N), I.A (F)
Drábková K.
18
DI.A
Říhová L.
12
II.B
ZII.B
Kratochvílová B.
5
III.B
ŠjIII.B (Š)
Zavadilová S.
7
 Konkurz dramatický kroužek NGIII.B (seminář)
Pavlík M.
2
IV.B
ŠjIV.B (Š)
Zavadilová S.
7
V.A
AjV.A (A6), V.A (Š1), V.B (A6), V.B (Š1), 1.c (A6), 1.c (Š1)
Slívová A.
12
V.B
BiV.B
Borovičková K.
11
AjV.A (A6), V.A (Š1), V.B (A6), V.B (Š1), 1.c (A6), 1.c (Š1)
Slívová A.
12
1.c
AjV.A (A6), V.A (Š1), V.B (A6), V.B (Š1), 1.c (A6), 1.c (Š1)
Slívová A.
12
VI.A
AjVI.A (A1), VI.A (Š2), VI.B (A1), VI.B (Š2), 2.c (A1), 2.c (Š2)
Sivková V.
13
AjVI.A (A6), VI.A (Š1), VI.B (A6), VI.B (Š1), 2.c (A6), 2.c (Š1)
Bukačová J.
19
ČjVI.A (Sk1), VI.A (Sk2)
Pavlík M.
19
VI.B
AjVI.A (A1), VI.A (Š2), VI.B (A1), VI.B (Š2), 2.c (A1), 2.c (Š2)
Sivková V.
13
AjVI.A (A6), VI.A (Š1), VI.B (A6), VI.B (Š1), 2.c (A6), 2.c (Š1)
Bukačová J.
19
2.c
AjVI.A (A1), VI.A (Š2), VI.B (A1), VI.B (Š2), 2.c (A1), 2.c (Š2)
Sivková V.
13
AjVI.A (A6), VI.A (Š1), VI.B (A6), VI.B (Š1), 2.c (A6), 2.c (Š1)
Bukačová J.
19
D2.c
Brož D.
18
Čj2.c (Sk2)
Havlík J.
10
VII.A
 SVPVII.A (seminář), 3.c (seminář)
Saska L.
21
FjVII.A (F1), VII.B (F1), 3.c (F1)
Drábková K.
17
ŠjVII.A (Š1), VII.B (Š1), 3.c (Š1)
Rýdlová H.
21
VII.B
FjVII.A (F1), VII.B (F1), 3.c (F1)
Drábková K.
17
ŠjVII.A (Š1), VII.B (Š1), 3.c (Š1)
Rýdlová H.
21
3.c
 SVPVII.A (seminář), 3.c (seminář)
Saska L.
21
FjVII.A (F1), VII.B (F1), 3.c (F1)
Drábková K.
17
ŠjVII.A (Š1), VII.B (Š1), 3.c (Š1)
Rýdlová H.
21
VIII.A
Třídnická hodina 7,50-8,35 hod.VIII.A
Landsingerová J.
SomVIII.A (seminář), VIII.B (seminář), 4.c (seminář)
Saska L.
23
 
VIII.B
SomVIII.A (seminář), VIII.B (seminář), 4.c (seminář)
Saska L.
23
 
4.c
SomVIII.A (seminář), VIII.B (seminář), 4.c (seminář)
Saska L.
23