Církevní základní škola a střední škola Plzeň
Předměty
Vyučované předměty v aktuálním období
NázevZkratkaDruh předmětuPopis
Maturitní seminář všeobecnýMSVpovinně volitelný 
Český jazyk a literaturaČJLpovinný 
Německý jazykNJpovinný 
Anglický jazykAJpovinný 
DějepisDpovinný 
Občanskoprávní přípravaOPPpovinný 
Křesťanská etikaKEpovinný 
ReligonistikaRELpovinný 
FyzikaFpovinný 
ChemieCHpovinný 
Obecná biologieOBIpovinný 
Základy přírodních vědZPVpovinný 
MatematikaMpovinný 
Zdravotní naukaZNpovinný 
InformatikaINFpovinný 
EkonomikaEKNpovinný 
BotanikaBOpovinný 
ZoologieZOOpovinný 
MeteorologieMETpovinný 
HydrologieHYDpovinný 
GeografieGEOGpovinný 
GeologieGEOLpovinný 
EkologieEKOpovinný 
Ochrana a právo životního prostředíOŽPpovinný 
Integrované zemědělstvíIZEpovinný 
Integrované lesnictvíILEpovinný 
OdpadyODPpovinný 
Průmyslová výrobaPRUVpovinný 
Etologie a zájmové chovyECHpovinný 
Sociální politikaSPOpovinný 
Sociální službySSLpovinný 
Pečovatelství a osobní asistencePEČpovinný 
Péče o dítěPODpovinný 
Dietologie a příprava pokrmůDIETpovinný 
Učební praxeUPXpovinný 
PedagogikaPEDpovinný 
Péče o senioryPČSpovinný 
Rodinná výchovaRVpovinný 
Hudební a dramatická výchovaHDVpovinný 
Terapie v sociální činnostiTSČpovinný 
PsychologiePSYpovinný 
Praxe a monitoringPXMpovinný 
Maturitní seminář profilovýMSPpovinně volitelný 
Veterinářství a záchranné chovyVETpovinný 
Odpady a průmyslová výrobaOPVpovinný 
Občanská nauka a křesťanká etikaONKEpovinný 
Zoologie a etologieZOEpovinný 
Základy veterinářství a právní ochranaZVETpovinný 
Český jazykČJpovinný 
Sám domaSDpovinný 
Třídnická hodinaTH  
Výtvarná výchovaVVpovinný 
ZeměpisZpovinný 
seminář PřírodovědnýsPŘpovinně volitelný 
Etická výchovaEVpovinný 
Hudební výchovaHVpovinný 
seminář Kulturní sKUpovinně volitelný 
Pracovní výchovaPVpovinný 
Právní ochrana zvířatPOZpovinný 
PrvoukaPRVpovinný 
Přírodopispovinný 
Tělesná výchovaTVpovinný 
seminář Matematika v akcisMApovinně volitelný 
seminář EkologickýsEKpovinně volitelný 
seminář Praktických činnostísPČpovinně volitelný 
Občanská výchovaOVpovinný 
Konverzace v AJkAJpovinně volitelný 
Španělský jazykŠJpovinný 
Profesní orientacePROpovinný 
seminář Literárně dramatickýsLDpovinně volitelný 
Sociální komunikaceSOKpovinný 
seminář HistorickýsHipovinně volitelný 
seminář FyzikálnísFypovinně volitelný 
seminář Tvůrčího psanísTppovinně volitelný 
seminář MultimediálnísMupovinně volitelný 
seminář Českého jazykasČjpovinně volitelný 
seminář MatematickýsMtpovinně volitelný 
PřírodovědaPřvpovinný 
VlastivědaVlapovinný 
Obecná pedagogikaOPEDpovinný 
seminář LaboratořsLabpovinně volitelný 
seminář Dějiny uměnísDUpovinně volitelný 
FIEFIEpovinný 
Pedagogika volného časuPEDVČpovinný 
Pedagogika speciální - andragogikaPEDSApovinný 
Přímá péče v gerontologiiPPG  
Počet předmětů: 86