Základní škola, Praha 10, Břečťanová 2919/6, příspěvková organizace
Změny v rozvrhu tříd
Změny v rozvrhu tříd - Úterý 6.6.2023
 
0
07:00 - 07:45
1
08:00 - 08:45
2
08:55 - 09:40
3
10:00 - 10:45
4
10:55 - 11:40
5
11:50 - 12:35
6
12:45 - 13:30
7
13:40 - 14:25
8
14:35 - 15:20
I. B
ČjI. B
Bareš T.
E0/29
MI. B
Bareš T.
E0/29
PrI. B
Bareš T.
E0/29
I. B (PČ1 - KNOT), I. B (PČ2 - ŠIN)
Šintaj N.
E0/29
II. A
II. A (PČ1 - PEN), II. A (PČ2 - KUP)
Pensdorfová V.
B0/4
II. B
II. B (PČ1 - EIS), II. B (PČ2 - KUP)
Eisenhammerová M.
B0/5
ČjII. B
Eisenhammerová M.
B0/5
III. B
AjIII. B (AJ1 - MOH), III. B (AJ2 - ČAP)
Čapková K.
C1/17
MIII. B
Kůstka J.
C1/17
ČjIII. B
Kůstka J.
C1/17
PrIII. B
Kůstka J.
C1/17
ČjIII. B
Kůstka J.
C1/17
III. C
AjIII. C (AJ1 - ŠTĚ), III. C (AJ2 - ŠIN)
Šintaj N.
C0/14
ČjIII. C
Fabíková P.
C0/14
MIII. C
Fabíková P.
C0/14
PrIII. C
Fabíková P.
C0/14
ČjIII. C
Lišková J.
C0/14
HvIII. C
Jirásková B.
B1/9
IV. A
ČjIV. A
Marešová M.
B1/8
ČjIV. A
Marešová M.
B1/8
IV. B
ČjIV. B
Gavendová K.
B1/9
MIV. B
Preclíková M.
B1/9
AjIV. B (AJ1 - GAV), IV. B (AJ2 - CHME)
Gavendová K.
B1/9
ČjIV. B
Bareš T.
B1/9
TvIV. B
Šintaj N.
TV
IV. C
ČjIV. C
Königová Procházková D.
B1/10
MIV. C
Königová Procházková D.
B1/10
VlIV. C
Königová Procházková D.
B1/10
HvIV. C
Königová Procházková D.
B1/10
VI. B
TvVI. B (TVh - OPL), VI. B (TVd - ŠTEF)
Štefaniková P.
TV
TvVI. B (TVh - OPL), VI. B (TVd - ŠTEF)
Štefaniková P.
TV
ČjlVI. B
Štefaniková P.
D0/20
VI. C
ČspVI. C (ČSP - KUP), VI. C (ČSP - OPA)
Opatová L.
S1/FY
ČspVI. C (ČSP - KUP), VI. C (ČSP - OPA)
Opatová L.
S1/CH
TvVI. C (TVh - ŠMÍ)
Buchar M.
TV
TvVI. C (TVh - ŠMÍ), VI. C (TVd - OPL)
Šmída M.
TV
TvVI. C (TVd - OPL)
Opatová L.
TV
VII. A
HvVII. A
Jirásková B.
E1/AJ2
TvVII. A (TVh - ŠMÍ), VII. A (TVd - GAV)
Gavendová K.
TV
VII. C
TvVII. C (TVh - OPL), VII. C (TVd - ŠTEF)
Štefaniková P.
TV
VIII. A
NjVIII. A (NJ - MÍČ)
Krejča J.
D1/26D
VIII. B
Za německými autoryVIII. B (NJ - MÍČ)
Míčová L.
NjVIII. B (NJ - MÍČ)
Míčová L.
D1/26D
DVIII. B
Steklý J.
S1/PŘ
HvVIII. B
Šintaj N.
D1/26D
IX. A
NjIX. A (NJ - MÍČ)
Steklý J.
D0/20
IX. B
Procházka PrahouIX. B
Martincová V., Opliš...
MaIX. B
Steklý J.
D1/26D
ČjlIX. B
Martincová V.
D1/26D
TvIX. B (TVd - ŠTEF)
Štefaniková P.
TV
FIX. B
Steklý J.
S1/FY
ChIX. B
Jirásková B.
S1/CH
ČspIX. B (ČSP - BUCH)
Buchar M.
S0/DÍL
ČspIX. B (ČSP - BUCH)
Buchar M.
S0/DÍL
TvIX. B (TVh - ŠMÍ)
Šmída M.
TV
ČspIX. B (ČSP - OPA)
Opatová L.
S1/FY
ČspIX. B (ČSP - OPA)
Opatová L.
S1/FY