Základní škola, Praha 10, Břečťanová 2919/6, příspěvková organizace
Denní rozvrh tříd
06.06.2023
 
0
07:00 - 07:45
1
08:00 - 08:45
2
08:55 - 09:40
3
10:00 - 10:45
4
10:55 - 11:40
5
11:50 - 12:35
6
12:45 - 13:30
7
13:40 - 14:25
8
14:35 - 15:20
I. A
ČjI. A
Ungrová D.
E0/30
MI. A
Ungrová D.
E0/30
PrI. A
Ungrová D.
E0/30
ČjI. A
Ungrová D.
E0/30
I. B
ČjI. B
Bareš T.
E0/29
MI. B
Bareš T.
E0/29
PrI. B
Bareš T.
E0/29
I. B, I. B
Šintaj N.
E0/29
I. C
ČjI. C
Bachurová L.
H0/PT
MI. C
Bachurová L.
H0/PT
PrI. C
Bachurová L.
H0/PT
ČjI. C
Bachurová L.
H0/PT
II. A
ČjII. A
Pensdorfová V.
B0/4
II. A, II. A
Pensdorfová V.
B0/4
MII. A
Pensdorfová V.
B0/4
VvII. A
Čapková K.
B0/AJ1
VvII. A
Čapková K.
B0/AJ1
MII. A
Šintaj N.
B0/4
VvII. A
Pensdorfová V.
B0/4
VvII. A
Pensdorfová V.
B0/4
II. B
ČjII. B
Eisenhammerová M.
B0/5
MII. B
Eisenhammerová M.
B0/5
II. B, II. B
Eisenhammerová M.
B0/5
VvII. B
Eisenhammerová M.
B0/5
ČjII. B
Eisenhammerová M.
B0/5
MII. B
Šintaj N.
B0/5
III. A
ČjIII. A
Täuberová Z.
C0/12
MIII. A
Täuberová Z.
C0/12
ČjIII. A
Täuberová Z.
C0/12
III. A
Täuberová Z.
C0/12
VvIII. A
Täuberová Z.
C0/12
HvIII. A
Ungrová D.
C0/12
III. B
AjIII. B, III. B
Čapková K.
C1/17
MIII. B
Kůstka J.
C1/17
ČjIII. B
Kůstka J.
C1/17
PrIII. B
Kůstka J.
C1/17
HvIII. B
Ungrová D.
C1/17
ČjIII. B
Kůstka J.
C1/17
III. C
AjIII. C, III. C
Šintaj N.
C0/14
ČjIII. C
Fabíková P.
C0/14
MIII. C
Fabíková P.
C0/14
PrIII. C
Fabíková P.
C0/14
ČjIII. C
Lišková J.
C0/14
HvIII. C
Jirásková B.
B1/9
IV. A
ČjIV. A
Marešová M.
B1/8
AjIV. A
Gavendová K.
B1/8
MIV. A
Kůstka J.
B1/8
ČjIV. A
Marešová M.
B1/8
TvIV. A
Kůstka J.
TV
AjIV. A
Čapková K.
B0/AJ1
IV. B
ČjIV. B
Gavendová K.
B1/9
MIV. B
Preclíková M.
B1/9
AjIV. B, IV. B
Gavendová K.
B1/9
ČjIV. B
Bareš T.
B1/9
TvIV. B
Šintaj N.
TV
IV. C
ČjIV. C
Königová Procházková D.
B1/10
MIV. C
Königová Procházková D.
B1/10
VlIV. C
Königová Procházková D.
B1/10
TvIV. C
Štefaniková P.
TV
HvIV. C
Königová Procházková D.
B1/10
V. A
MV. A
Peltanová J.
C0/13
AjV. A
Hrkalová M.
D0/20
V. A
Šenkýř P.
C0/13
V. A
Peltanová J.
C0/13
ČjV. A
Peltanová J.
C0/13
AjV. A
Peltanová J.
C0/13
V. B
ČjV. B
Poláková V.
C1/18
MV. B
Poláková V.
C1/18
V. B
Poláková V.
C1/18
VvV. B
Poláková V.
C1/18
VvV. B
Poláková V.
C1/18
V. C
MV. C
Ulrych J.
C1/16
ČjV. C
Ulrych J.
C1/16
AjV. C
Čapková K.
B0/AJ1
TvV. C
Ulrych J.
TV
ČjV. C
Ulrych J.
C1/16
AjV. C
Peltanová J.
C1/16
VI. A
AjVI. A
Erbenová L.
S1/PŘ
MaVI. A
Šenkýř P.
S1/PŘ
ČjlVI. A
Maleninská L.
S1/PŘ
AjVI. A
Erbenová L.
E0/28
PřsVI. A
Maleninská L.
S1/PŘ
VvVI. A
Míčová L.
D0/21
VvVI. A
Míčová L.
D0/21
AjVI. A
Hrkalová M.
E1/INC
AjVI. A
Hrkalová M.
E1/AJ2
VvVI. A
Täuberová Z.
D0/20
VvVI. A
Täuberová Z.
D0/20
VI. B
TvVI. B, VI. B
Štefaniková P.
TV
TvVI. B, VI. B
Štefaniková P.
TV
ČjlVI. B
Štefaniková P.
D0/20
MaVI. B
Šenkýř P.
D0/20
AjVI. B
Erbenová L.
D0/20
FVI. B
Šenkýř P.
S1/FY
AjVI. B
Hrkalová M.
D0/22
VI. C
ČjlVI. C
Maleninská L.
E0/28
DVI. C
Kotek J.
E0/28
AjVI. C
Erbenová L.
E0/28
ČspVI. C, VI. C
Opatová L.
S1/FY
ČspVI. C, VI. C
Opatová L.
S1/CH
TvVI. C
Buchar M.
TV
TvVI. C, VI. C
Šmída M.
TV
AjVI. C
Hrkalová M.
E1/AJ2
TvVI. C
Opatová L.
TV
VII. A
MaVII. A
Jirásková B.
E1/AJ2
ČjlVII. A
Maleninská L.
E1/AJ2
VvVII. A
Vaňková P.
S0/KER
VvVII. A
Vaňková P.
S0/KER
HvVII. A
Jirásková B.
E1/AJ2
TvVII. A, VII. A
Gavendová K.
TV
VvVII. A
Hauptová P.
S0/VV
VvVII. A
Hauptová P.
S0/VV
VII. B
VvVII. B
Vaňková P.
S0/KER
VvVII. B
Vaňková P.
S0/KER
MaVII. B
Steklý J.
D1/24
ZVII. B
Nevařilová L.
D1/24
FVII. B
Šenkýř P.
D1/24
VoVII. B
Nevařilová L.
D1/24
VvVII. B
Hauptová P.
S0/VV
VvVII. B
Hauptová P.
S0/VV
VII. C
FVII. C
Šenkýř P.
S1/FY
AjVII. C
Doucha T.
S1/FY
MaVII. C
Jirásková B.
S1/CH
DVII. C
Kotek J.
S1/CH
KAjVII. C
Doucha T.
E1/INF
TvVII. C, VII. C
Štefaniková P.
TV
AjVII. C
Krejča J.
E1/INC
KAjVII. C
Krejča J.
E1/INC
VIII. A
ZVIII. A
Nevařilová L.
D0/22
ČjlVIII. A
Poláčková H.
D0/22
MaVIII. A
Lišková J.
D0/22
RjVIII. A, VIII. C
Preclíková M.
D0/22
FVIII. A
Steklý J.
S1/FY
VoVIII. A
Erbenová L.
D1/25Z
NjVIII. A
Krejča J.
D1/26D
VIII. B
Za německými autoryVIII. B
Míčová L.
MaVIII. B
Lišková J.
S1/CH
ChVIII. B
Jirásková B.
S1/CH
RjVIII. B
Sedláková J.
S1/FY
DVIII. B
Steklý J.
S1/PŘ
VoVIII. B
Kotek J.
D1/26D
HvVIII. B
Šintaj N.
D1/26D
VIII. C
ČjlVIII. C
Poláčková H.
D1/25Z
MaVIII. C
Lišková J.
D1/25Z
ČspVIII. C
Nevařilová L.
D1/25Z
NjVIII. C
Doucha T.
D1/25Z
VvVIII. C
Vaňková P.
S0/KER
VvVIII. C
Vaňková P.
S0/KER
VvVIII. C
Vaňková P.
S0/KER
RjVIII. A, VIII. C
Preclíková M.
D0/22
VvVIII. C
Hauptová P.
S0/VV
VvVIII. C
Hauptová P.
S0/VV
VvVIII. C
Hauptová P.
S0/VV
IX. A
RjIX. A
Preclíková M.
D0/21
MaIX. A
Steklý J.
D0/21
AjIX. A
Doucha T.
D0/21
ČjlIX. A
Maleninská L.
D0/21
VoIX. A
Štefaniková P.
D0/21
FIX. A
Steklý J.
D0/21
NjIX. A
Steklý J.
D0/20
AjIX. A
Krejča J.
E1/INC
IX. B
Procházka PrahouIX. B
Martincová V., Opliš...