ZŠ a MŠ Kladno, Ukrajinská 2447
Denní rozvrh tříd
30.05.2023
 
0
07:00 - 07:45
1
07:55 - 08:40
2
08:55 - 09:40
3
09:50 - 10:35
4
10:55 - 11:40
5
11:50 - 12:35
6
12:45 - 13:30
7
13:35 - 14:00
8
14:00 - 14:45
9
14:50 - 15:35
I.A
ČjI.A
Vyšínová V.
M1
MI.A
Vyšínová V.
M1
I.A
Hermanová R.
M1
PrvI.A
Hermanová R.
M1
I.B
MI.B
Procházková A.
S4
TvI.B
Procházková A.
S4
ČjI.B
Procházková A.
S4
ČjI.B
Procházková A.
S4
I.C
ČjI.C
Pazderková H.
M5
ČjI.C
Pazderková H.
M5
MI.C
Pazderková H.
M5
HvI.C
Pazderková H.
M5
II.A
ČjII.A
Fenyková V.
M3
MII.A
Fenyková V.
M3
ČjII.A
Fenyková V.
M3
PrvII.A
Fenyková V.
M3
II.B
MII.B
Čermáková L.
M4
ČjII.B
žž_AP_Procházková I.
M4
ČjII.B
Vašinová E.
M4
PrvII.B
Serbousková P.
M4
III.A
ČjIII.A
Dolejšová H.
M2
MIII.A
Dolejšová H.
M2
ČjIII.A
Dolejšová H.
M2
PrvIII.A
Dolejšová H.
M2
AjIII.A
Žáková B.
P9
AjIII.A
Potužáková L.
M2
III.B
ČjIII.B
Serbousková P.
H2
MIII.B
Serbousková P.
H2
PrvIII.B
Serbousková P.
H2
AjIII.B
Žáková B.
P10
ČjIII.B
Serbousková P.
H2
AjIII.B
Císařová V.
H2
III.C
ČjIII.C
Pelichovská Š.
M6
MIII.C
Pelichovská Š.
M6
AjIII.C
Žáková B.
P10
PrvIII.C
Pelichovská Š.
M6
ČjIII.C
Pelichovská Š.
M6
AjIII.C
Potužáková L.
M6
IV.A
MIV.A
Šimůnková B.
P4
InfIV.A
Šimůnková B.
P4
ČjIV.A
Bártová L.
P4
TvIV.A
Štorková E.
P4
ČjIV.A
Bártová L.
P4
IV.B
TvIV.B
Müllerová P.
P8
ČjIV.B
Müllerová P.
P8
MIV.B
Müllerová P.
P8
VvIV.B
Müllerová P.
P8
VvIV.B
Müllerová P.
P8
IV.C
TvIV.C
Nováková ml. V.
P6
ČjIV.C
Nováková ml. V.
P6
MIV.C
Nováková ml. V.
P6
IV.C
Nováková ml. V.
P6
ČjIV.C
Nováková ml. V.
P6
V.A
ČjV.A
Nováková V.
P7
AjV.A
Križovenská A.
P7
MV.A
Nováková V.
P7
VlV.A
Nováková V.
P7
VvV.A
Nováková V.
P7
VvV.A
Nováková V.
P7
AjV.A, V.C
Potužáková L.
H1
V.B
ČjV.B
Fedorková D.
H3
MV.B
Fedorková D.
H3
AjV.B
Križovenská A.
H3
V.B
Kubíčková O.
H3
VlV.B
Fedorková D.
H3
AjV.B
Přibáňová O.
P9
V.C
MV.C
Kubíčková O.
H1
AjV.C
Žáková B.
P9
ČjV.C
Kubíčková O.
H1
TvV.C
Pritoka J.
H1
VlV.C
Kubíčková O.
H1
AjV.A, V.C
Potužáková L.
H1
VI.A
MVI.A
Šulcová J.
D6
AjVI.A
Přibáňová O.
D9
OvVI.A
Kacálková J.
D2
ČjVI.A
Potužáková L.
P5
VI.A
Krausová J.
P1
TvVI.A, VII.A
Kacálková J.
D5, P2
AjVI.A
Císařová V.
D4
TvVI.A, VII.A
Štorková E.
D5, P2
VI.B
AjVI.B
Žáková B.
D9
HvVI.B
Bušniaková J.
D7
MVI.B
Borovičková J.
P2
MVI.B
Borovičková J.
P2
DVI.B
Kopecká P.
P5
ČjVI.B
Potužáková L.
P3
AjVI.B
Potužáková L.
D7
InfVI.B
Hampeis J.
D9
InfVI.B
Hampeis J.
D9
VI.C
AjVI.C
Križovenská A.
D6
ČjVI.C
Nejedlá Z.
D6
VvVI.C
Bušniaková J.
D5
VvVI.C
Bušniaková J.
D5
FVI.C
Vernerová V.
D1
DVI.C
Kopecká P.
P5
AjVI.C
Rusňák P.
S1
VII.A
DVII.A
Moravcová J.
P2
MVII.A
Hataš P.
D8
FVII.A
Hataš P.
D8
ČjVII.A
Chvojková B.
D8
NjVII.A
Malá P.
D4
TvVI.A, VII.A
Kacálková J.
D5, P2
NjVII.A
Steinerová B.
D2
TvVI.A, VII.A
Štorková E.
D5, P2
VII.B
MVII.B
Hataš P.
P3
ČjVII.B
Chvojková B.
P3
ČjVII.B
Chvojková B.
P3
FVII.B
Moravcová J.
P3
TvVII.B, VII.C
Kacálková J.
D2, D3
AjVII.B, VII.C
Přibáňová O.
D9
TvVII.B, VII.C
Pritoka J.
D2, D3
NjVII.B
Steinerová B.
P9
VII.C
MVII.C
Kasíková V.
D5
RvVII.C
Moravcová J.
D5
FVII.C
Vernerová V.
D1
ČjVII.C
Bártová L.
D3
TvVII.B, VII.C
Kacálková J.
D2, D3
AjVII.B, VII.C
Přibáňová O.
D9
TvVII.B, VII.C
Pritoka J.
D2, D3
NjVII.C
Malá P.
D4
VIII.A
AjVIII.A
Malá P.
D4
ChVIII.A
Borovičková J.
P1
TvVIII.A, IX.A
Pritoka J.
D2, P1
MVIII.A
Hataš P.
P3
VIII.A
Moravcová J.
D8, S3
VIII.A
Moravcová J.
D8, S3
AjVIII.A
Císařová V.
P9
TvVIII.A, IX.A
Rusňák P.
D2, P1
VIII.A
Hataš P.
D8
VIII.A
Hataš P.
D8
VIII.B
ČjVIII.B
Dobrá T.
D3
DVIII.B
Kopecká P.
P5
MVIII.B
Kasíková V.
P5
AjVIII.B
Přibáňová O.
P9
HvVIII.B
Bušniaková J.
D7
HvVIII.B
Bušniaková J.
D7
NjVIII.B, VIII.C
Malá P.
D4
VIII.C
DVIII.C
Kopecká P.
P5
MVIII.C
Kasíková V.
D3
ČjVIII.C
Dobrá T.
D3
NjVIII.B, VIII.C
Malá P.
D4
FVIII.C
Hampeis J.
D5
ChVIII.C
Krausová J.
P1
NjVIII.C
Steinerová B.
S1
IX.A
FIX.A
Vernerová V.
D1
MIX.A
Šulcová J.
D2
TvVIII.A, IX.A
Pritoka J.
D2, P1
ChIX.A
Krausová J.
P1
AjIX.A
Přibáňová O.
D9
Obhajoby absolventských prací 9. tř.IX.A, IX.B, IX.C
TvVIII.A, IX.A
Rusňák P.
D2, P1
AjIX.A
Císařová V.
P3
IX.B
ChIX.B
Krausová J.
P1
FIX.B
Vernerová V.
D1
AjIX.B
Císařová V.
D7
DIX.B
Nejedlá Z.
D6
IX.B
Štorková E.
P2
Obhajoby absolventských prací 9. tř.IX.A, IX.B, IX.C
NjIX.B, IX.C
Steinerová B.
S1
IX.C
MIX.C
Borovičková J.
D8
IX.C
Štorková E.
P2
NjIX.C
Malá P.
D4
FIX.C
Vernerová V.
D1
DIX.C
Nejedlá Z.
D6
Obhajoby absolventských prací 9. tř.IX.A, IX.B, IX.C
NjIX.B, IX.C
Steinerová B.
S1
MŠ 1.lísteček
MŠ 2.lísteček
MŠ 3.lísteček
MŠ 4.lísteček
MŠ 5.lísteček
MŠ 6.lísteček
MŠ 7.lísteček