ZŠ a MŠ Kladno, Ukrajinská 2447
Vyučující
Seznam vyučujících
Jméno TelefonŠkolní e-mail
Baková Jana  
Mgr. Bártová Lucie Džula  
Beránková Svatoslava  
Ing. Borovičková Jiřina borovickova@14zskladno.cz
Mgr. Bušniaková Jana  
Mgr. Císařová Veronika  
Čermáková Lenka  
Mgr. Dobrá Tereza  
Dolejšová Hana  
Mgr. Fedorková Denisa  
Mgr. Fenyková Vlasta  
Mgr. Hampeis Jiří  
Ing. Hataš Petr  
Hermanová Renata  
Mgr. Hermanová Viktorie  
Mgr. Houbová Eva  
Hrubešová Veronika  
Mgr. Chvojková Blanka  
Mgr. Janusová Miluše  
Mgr. Jedličková Lenka  
Mgr. Kacálková Jana  
Ing. Kasíková Věra  
Mgr. Kopecká Pavlína  
Mgr. Krausová Jana  
Mgr. Križovenská Antónia  
Mgr. Kubíčková Olga  
Mgr. Malá Petra  
Mgr. Moravcová Jana  
Mgr. Müllerová Petra  
Mgr. Nejedlá Zina  
Mgr. Nováková Vladimíra  
Nováková ml. Vladimíra  
Mgr. Pazderková Hana  
Pelichovská Šárka  
Mgr. Potužáková Lucie  
Ing. Pritoka Jaroslav  
Mgr. Procházková Alena prochazkova@14zskladno.cz
Mgr. Přibáňová Olga  
Ing. Mgr. Rusňák Pavel  
Mgr. Serbousková Pavlína  
PaedDr. Steinerová Brigita  
Mgr Šimůnková Blanka  
Mgr. Štorková Eva  
PaedDr. Šulcová Jana  
Vašinová Eva  
Mgr. Vernerová Vlasta  
Výchovný Poradce  
Mgr. Vyšínová Vladimíra  
Žáková Barbora  
žž_1MŠ_Barabášová Barbora  
žž_1MŠ_Barancová Blanka  
žž_1MŠ_Čamková Petra  
žž_1MŠ_Drábková Eliška  
žž_1MŠ_Ďurčanská Vladimíra  
žž_1MŠ_Ešnerová Jana  
žž_1MŠ_Horešovská Karin  
žž_1MŠ_Kohoutová Jana  
žž_1MŠ_Kubátová Martina  
žž_1MŠ_Řezníčková Jana  
žž_1MŠ_Tomajerová Markéta  
žž_2MŠ_Bambušková Monika  
žž_2MŠ_Crhánová Kristýna  
žž_2MŠ_Havryljaková Lesja  
Mgr. žž_2MŠ_Máchová Naďa  
žž_2MŠ_Müllerová Hana  
žž_2MŠ_Perglová Adéla  
žž_2MŠ_Petrová Tereza  
žž_2MŠ_Stulíková Monika  
žž_2MŠ_Špánková Jana  
žž_2MŠ_Vondráková Hana  
žž_AP_Červenková Radka  
Bc. žž_AP_Hatašová Kristýna  
žž_AP_Hladíková Petra  
žž_AP_Kohoutová Petra  
žž_AP_Lébrová Radka  
žž_AP_Matějovská Radka  
žž_AP_Pechová Ludmila  
žž_AP_Procházková Iveta  
žž_AP_Prokešová Pavlína  
žž_AP_Přenosilová Ivana  
žž_AP_Robčinský Alexej Borisovič  
žž_AP_Tůmová Hana  
DiS. žž_AP_Valentová Kateřina  
žž_AP_Vášová Nikola  
žž_AP_Vesecká Pavla  
žž_AP_Vodičková Jana  
Počet učitelů: 86