Poznámky k průběhu vzdělávání žáka/studenta

Formulář využijete v případě, že je žák/student např. uvolněn/nehodnocen z některého předmětu, případně má uznané předchozí vzdělávání. Lze jej rovněž využít k evidenci poznámek o zdravotním stavu žáka. Na formuláři je umožněno vložit přílohu, kterou může být např. zpráva od lékaře, doporučení z poradny apod.  

Pro vstup na formulář můžete použít tlačítko clip1753  , umístěné v pravém dolním rohu stránky na kartě žáka/studenta, nebo ikonu clip1752 umístěnou u každého žáka/studenta na formuláři Žáci/studenti.

Pokud ještě k žákovi nebyla vložena žádná poznámka k průběhu vzdělávání, vypadá formulář jako na obrázku.

 

clip1754

 

Přehled tlačítek na formuláři Poznámky k průběhu vzdělávání žáka/studenta

Název

Popis

Nová poznámka

Zobrazí formuláři pro zadání poznámky k průběhu vzdělávání

Smazat vybrané

Smaže označené záznamy.

Zpět na seznam žáků/studentů

Vrátí zpět na kartu žáka/studenta.

clip1755

Umožní filtrovat (vyhledávat) záznamy dle zadaných kritérií.

clip1756

Tlačítko pro označení exportovaných položek.

clip1757

Tlačítko pro export označených položek do Excelu.

 

 

Obr. Poznámky k průběhu vzdělávání

clip1758

Přehled položek evidovaných na formuláři Poznámky k průběhu vzdělávání žáka/studenta

Název

Popis

Typ poznámky

Možnost výběru z rozbalovacího seznamu:

- uvolnění z výuky

- nehodnocení z předmětu

- postup do vyššího ročníku

- uznání předmětu

- zdravotní stav

- ostatní.

Školní rok

Výběr školního roku, ke kterému se poznámka ke vzdělávání vztahuje.

Období roku

Výběr období školního roku 1./2. pololetí.

Datum

Datum, od kterého poznámka ke vzdělávání platí.

Předmět

Výběr předmětu, v případě, že se poznámka vztahuje např. k uvolnění z výuky

Číslo jednací

Číslo jednací

Text

Libovolný text zadaný uživatelem.

Poznámka: V případě uvolnění žáka/studenta z výuky nebo uznání předmětu se např. zadá text na základě čeho je žák z výuky uvolněn či na základě jakého předchozího vzdělávání má uznaný předmět. Text se za předpokladu, že má škola nastaven parametr v kategorii Uzávěrka "Nastavit slovní hodnocení v uzávěrce pro uvolněné žáky z výuky" na hodnotu "ANO" přenáší do slovního hodnocení na uzávěrku žáka/studenta.

Přílohy

Možnost vložení přílohy např. lékařské zprávy apod.

Příznak "Neevidovat docházku"

Zobrazuje se při výběru hodnoty "uvolnění z výuky" a "uznání předmětu". Při označení tohoto příznaku se žák nezobrazuje v seznamu žáků ve třídní knize a nelze mu tak zadat absenci.

 

 

Přehled tlačítek evidovaných na formuláři Poznámky k průběhu vzdělávání žáka/studenta

Název

Popis

Uložit

Uloží změny na formuláři.

Uložit a nová

Uloží a otevře formulář pro zaevidování nové poznámky ke vzdělávání.

Uložit a zavřít

Uloží záznamy na formuláři a provede návrat do režimu formuláře se seznamem poznámek ke vzdělávání.

Zavřít

Uzavře formulář bez uložení změn a provede  návrat do režimu formuláře se seznamem poznámek ke vzdělávání.

Přiložit soubor

Umožní vložit soubor z adresáře uživatele např. zprávu od lékaře, doporučení z poradny apod.

 

 

Poznámka: Poznámka zaevidovaná prostřednictvím formuláře Poznámky k průběhu vzdělávání žáka/studenta se zobrazí rovněž na Přehledu žáka/studenta v příslušném školním roce.

 

UPOZORNĚNÍ: Zadaná poznámka k průběhu vzdělávání typu "uvolnění z výuky" a "uznání předmětu" má vliv na další zobrazování položek na formuláři Uzávěka učitele, Zápisu do třídní knihy a zadávání hodnocení.