Opravné a komisionální zkoušky

Formulář slouží k evidenci opravných zkoušek. Ve výchozím nastavení aplikace mohou komisionální zkoušky zakládat administrátoři aplikace a v rámci své třídy i třídní učitelé. Parametrem aplikace "Umožnit všem učitelům zakládání komisionálních zkoušek" (Správa aplikace - Nastavení - Parametry aplikace) však můžeme povolit evidenci komisionálních zkoušek i všem učitelům vyučující v příslušné třídě. Parametr aplikace musí být v tomto případě nastaven na hodnotu Ano.

Formulář spustíme pomocí odkazu Hodnocení – Uzávěrka – Opravné a komisionální zkoušky:

HODNOC~1_img85

Zde si zvolíme Období (= za jaké období, pololetí byla komisionální zkouška vykonána, tj. ne termín konání), Třídu a stiskneme tlačítko Zobrazit:

HODNOC~1_img86

Tabulka obsahuje tyto položky: Datum konání zkoušky, Žák/Student, který koná zkoušku, Třída, Důvod konání zkoušky (příčina, proč se zkouška koná, např. doplnění hodnocení, velká absence žáka/studenta na vyučování), Předmět, ze kterého je zkouška konána, Původní hodnocení (známka, již žák/student obdržel a kvůli které vykonává zkoušku) a Výsledné hodnocení (konečné hodnocení předmětu po zkoušce). Pokud se chceme podívat na detail komisionální zkoušky, klikneme na ikonu HODNOC~1_img87 :

clip0651

Detail komisionální zkoušky obsahuje 2 části. První částí jsou Údaje o zkoušce. Zde vyplníme Téma komisionální zkoušky případně Poznámku (doplnění, upřesnění), nejedná se o povinné údaje.

V části Předchozí hodnocení se zobrazí původní hodnocení žáka (případně slovní hodnocení žáka) v předmětu zadané na uzávěrce učitele, kvůli kterému žák/student dělá komisionální zkoušku. Do Výsledného hodnocení zadáváme hodnocení komisionální zkoušky - Procenta, Hodnocení v předmětu (vybíráme známku), Slovní hodnocení (pokud ho škola používá).

Po vykonání komisionální zkoušky vybereme Celkové hodnocení prospěl (a) s vyznamenáním nebo pouze prospěl (a). Výsledné hodnocení je nutné promítnout na uzávěrku žáka a uzávěrku třídního učitele, zaškrtneme tedy příznaky "Nahradit uzávěrku v předmětu" a "Nahradit uzávěrku třídního". Nakonec vše uložíme tlačítkem "Uložit". Změna hodnocení se automaticky projeví na uzávěrce učitele i uzávěrce třídního učitele.

Více informací ohledně uzavírání ročníkového hodnocení nalezneme v kapitole Uzávěrka třídního učitele . Pokud potřebujeme zadat u stejného žáka/studenta další komisionální zkoušku, klikneme na tlačítko Uložit a zadat novou podobnou pro žáka. Otevře se již předvyplněný formulář, tudíž nemusíme jej opětovně vyplňovat.

Stiskneme-li záložku Zkušební komise, přepneme se do následující tabulky, tj. do druhé části detailu komisionální zkoušky:

HODNOC~1_img89

Zde vybíráme členy zkušební komise, tj. předsedu a jednotlivé učitele.

V horní části tabulky vybereme pomocí šipek z levé části do pravé části učitele, kteří jsou zkoušejícími u komisionální zkoušky. Stejným způsobem vybíráme členy zkušební komise (z dolního levého seznamu přesuneme dané členy zkušební komise do pravé části). Pokud chceme vložit externího předsedu komise, označíme příznak "externí", tím se zneaktivní příznak "interní"(vybírání vyučujících ze školy) a napíšeme jméno předsedy komise. Externí zkoušející přidáme tím, že do pole "Externí člen komise" napíšeme jeho jméno a stiskneme tlačítko "Přidat". Takto přidáme i další externí členy komise. Pokud máme vybrané zkoušející i členy komise, stiskneme tlačítko "Uložit". Pokud bude komisionální zkoušku u téže komise skládat více žáků/studentů, stiskneme tlačítko Uložit a zadat novou podobnou pro komisi, které nám umožní zaevidovat konání zkoušky jiného žáka u téže komise.

Pokud je u žáka/studenta evidována komisionální zkouška, zobrazí se mu na záložce pro příslušný školní rok i na Přehledu žáka/studenta:

HODNOC~1_img90

 

K provedené komisionální zkoušce je možno vygenerovat "Protokol o komisionální zkoušce". Po jeho zkopírování z tiskových sestav Školy OnLine do tiskových sestav organizace (bližší informace v kapitole Tiskove sestavy před prvním použitím) je možno jej generovat přímo z formuláře Opravné a komisionální zkoušky. Označíme požadovanou zkoušku a klikneme na tlačítko s ikonou tiskárny v pravém dolním rohu formuláře. V zobrazeném okně klikneme poté na tlačítko Generovat vedle názvu sestavy "Protokol komisionální zkoušce"

clip0652