Hromadné zadávání známek a absence

Na formulář pro hromadné zadávání známek se dostaneme prostřednictvím tlačítka Hromadné zadání známek, které se nachází na formuláři Zadávání vysvědčení.  

Po výběru požadovaného pololetí a vybrání třídy se zobrazí formulář, kde si zvolíte, jak chcete zadávat hodnocení a absence, zda po jednotlivých řádcích (žácích) nebo po sloupcích (předmětech/absencích). V případě malotřídní školy máme zobrazené záznamy filtrovat dle ročníku.

clip1822

POZNÁMKA: Pro rychlé zadaní hodnocení pro aktuálně vybranou kombinaci žák/student vs. předmět zadejte hodnocení (např. stiskem klávesy "1" apod. nebo zadáním počátečních znaků hodnocení, např. "uz" pro "uznáno" apod.) a stiskněte tabulátor pro přechod na další hodnocení dle nastavení přepínače "Posun kurzoru". Případně je možné zadání hodnocení výběrem z nabízeného seznamu.
Význam jednotlivých hodnocení: 1, 2, 3, 4, 5 je ve standardním významu hodnocení známkami, SL – slovně, SL1 - slovně (1), SL2 - slovně (2), SL3 - slovně (3), SL4 - slovně (4), SL5 - slovně (5), NH - nehodnocen(a), UV - uvolněn(a), UZ - uznáno

 

Poznámka: v menu Správa aplikace - Nastavení - Parametry aplikace je možné určit způsob zobrazování absence a to pomocí parametru Způsob uzavírání absence.