Zobrazení hodnocení v předmětu

 

clip0189Pro vstup do hodnocení v předmětu se nejprve přepneme do rozcestníku. Zde "ťukneme" na ikonu "Hodnocení v předmětu".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
clip0190Zobrazí se seznam předmětů, u nichž jsou uvedena jednotlivá průběžná hodnocení za aktuální období. Pokud škola zobrazuje v aplikaci vážený průměr hodnocení jednotlivých předmětů, najdeme jej v poli nalevo od názvu předmětu.

 

Můžeme zde provést následující kroky:

zobrazit si seznam hodnocení v předmětu za jiné období (pololetí) pomocí tlačítka s protisměrnými šipkami a názvem aktuálního období,

seřadit seznam hodnocení v předmětu podle váženého průměru od nejlepšího nebo od nejhoršího, a to "ťuknutím" na tlačítko "Výchozí" a následujícím výběrem,

zobrazit  si "ťuknutím" na konkrétní předmět seznam jeho jednotlivých hodnocení.