Hodnocení v předmětu

 
Tato sekce popisuje v jednotlivých podkapitolách práci s hodnocením v předmětu v mobilní aplikaci Škola OnLine.