Zákonní zástupci: Přepnutí z jednoho dítěte na druhé

 

Tato kapitola je určena zákonným zástupcům s více dětmi na jedné škole.

 

clip0211clip0212Pokud máme v mobilní aplikaci zobrazeny informace o jednom ze svých dětí a chceme se přepnout na druhé dítě, "ťukneme" na kterémkoliv formuláři mobilní aplikace vlevo nahoře na zde uvedené jméno aktuálně zobrazeného dítěte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
clip0215Následně v poli "Vaše děti" zvolíme, které dítě a jeho údaje si přejeme vidět.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
clip0214Zobrazí se informace o námi vybraném dítěti.