Výukové zdroje

Tento formulář slouží žákům/studentům k zobrazení výukových materiálů. Můžeme se na něj dostat těmito způsoby:

z menu Výuka - Výukové zdroje - Výukové zdroje

přes ikonu výukového zdroje ikona V v kalendáři

 

Příklady výukových materiálů k předmětu:

chemie - naskenovaná tabulka periodické soustavy prvků

anglický jazyk - testy k procvičování slovesných časů

zeměpis - aktuální informace o podnebí na zeměkouli