Výukové zdroje

Při příchodu na formulář se zobrazí následující stránka:

zdroje hlavička

Z rozbalovacího seznamu vybereme učitele a předmět a poté stiskneme tlačítko Zobrazit:

zdroje přehled

Kliknutím na ikonu oko se zobrazí detail výukového zdroje:

zdroje rozklik

Zde si může žák/student prostudovat bližší informace o daném výukovém zdroji, tj. Název, Popis, Typ zdroje, Určeno pro ročník (y), Vhodné pro předmět (y), Klíčová slova, Předmět, kterého se týká, Autor (autoři), Jazyk, Datum vložení a Poslední změna. Zároveň zde vidíme Datum vložení a Poslední změny výukového zdroje od vyučujícího. Spodní část formuláře obsahuje Přílohy výukového zdroje. Osoba, která si detail zobrazila, uvidí pouze ty přílohy výukového zdroje, které byly ke zdroji přiloženy. V našem případě se jedná o Soubory, dále mohou být přiloženy Odkazy, E-kurz nebo Test. Tlačítkem Zpět se dostaneme na původní formulář.