Výpis rozvrhu vyučujících

Tento formulář se zobrazuje v závislosti na nastavení parametru administrátorem systému na škole.

V případě, že škola umožňuje v Žákovské zobrazení výpisu rozvrhu vyučujících (pouze informace o výuce případně celý rozvrh) žák/zákonný zástupce má umožněn přístup na tento formulář a možnost zobrazení rozvrhu vybraného učitele v menu Výuka - Informace k výuce - Výpis rozvrhu vyučujících.

V poli Učitel se provádí výběr učitele, pro kterého požadujeme zobrazení výpisu rozvrhu. Na obrázku níže je znázorněn příklad zobrazení výpisu rozvrhu vyučujících.

výpis rozverhu vyuč