Probrané učivo

Tento formulář zobrazuje probrané učivo daného žáka/studenta, který zapsal učitel do třídní knihy. Rodiče ho mohou využívat pro přehled, jaké učivo jejich dítě ve škole probíralo. Žák/student může na výpis nahlížet, když ve škole chybí, nebo když zapomněl, co bylo ve škole probíráno. Dostane se na něj přes odkaz Výuka - Informace k výuce - Probrané učivo:

probrané učivo

Výpis si můžeme omezit dle těchto kritérií: Datum od, Datum do a Předmět. Po stisku tlačítka Zobrazit se objeví tabulka se zápisy k jednotlivým hodinám:

probrané učivo detail

Každý záznam obsahuje pole Datum, Vyučovací hodina, Předmět, Učitel a Probrané učivo. Tlačítko Změnit nám umožňuje změnit parametry výpisu probraného učiva.