Detail absence

 

clip0220Detail absence si zobrazíme kliknutím na příslušný den výpisu nepřítomnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
clip0221Poté vidíme podrobnosti, související se zvoleným dnem. Tedy hodiny nepřítomnosti (barevné symboly) a přítomnosti (černé pole).

Jestliže je zde uvedena nějaká dosud neomluvená absence, značená oranžovým polem, můžeme zaslat třídní učitelce nebo učiteli pomocí tlačítka "Omluvit" elektronickou omluvenku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

clip0224
Hodiny, na které jsme zaslali elektronickou omluvenku, se poté zobrazí v rozpisu absence na příslušný den se šedou ikonou. Ta značí, že třídní učitelka nebo učitel naši omluvenku dosud neposoudili.

Jakmile bude elektronická omluvenka zpracována třídní učitelkou či učitelem, tmavě šedá ikona se změní na barevnou podle legendy.