Svazková Základní škola Tursko - Holubice
Předměty
Vyučované předměty v aktuálním období
NázevZkratkaDruh předmětuPopis
Český jazykČJpovinný 
MatematikaMpovinný 
Anglický jazykAJpovinný 
PrvoukaPrvpovinný 
Přírodovědapovinný 
VlastivědaVlpovinný 
Komunikační dovednostiKdpovinný 
Informační a komunikační technologieIktpovinný 
Výtvarná výchovaVVpovinný 
Pracovní činnostipovinný 
Hudební výchovaHVpovinný 
Tělesná výchovaTVpovinný 
Speciální pedagogická péčeSPPpovinně volitelný 
LogopedieLog.nepovinný 
Počet předmětů: 14