Základní škola Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná
Vyučující
Seznam vyučujících
Jméno TelefonŠkolní e-mail
Balon Jana janova@zssvetle.cz
Mgr. Brzáková Veronika  
Mgr. Čadanová Martina  
Mgr. Dostál Rostislav dostal@zssvetle.cz
Mgr. Fonioková Markéta foniokova@zssvetle.cz
Mgr. Galušková Andrea  
Gödrichová Petra godrichova@zssvetle.cz
Mgr. Gvuzd Vojtěch gvuzd@zssvetle.cz
Ing. Horváthová Viera horvathova@zssvetle.cz
Mgr. Hřívová Alžběta hrivova@zssvetle.cz
Mgr. Jároši Kateřina jarosi@zssvetle.cz
Jaworková Monika jaworkova@zssvetle.cz
Kasalová Daniela  
Kostková Aneta kostkova@zssvetle.cz
Mgr. Kotaška Jiří  
Křivá Anna  
Mgr. Lebiodová Aneta  
Mgr. Lipowská Eva  
Bc. Ludwigh Monika ludvigh@zssvetle.cz
Ing. Lukášová Tereza lukasova@zssvetle.cz
Mgr. Majdyšová Zuzana majdysova@zssvetle.cz
Mgr. Mašková Pavlína maskova@zssvetle.cz
Němcová Andrea  
Mgr. Owczarzyová Kristýna owczarzyova@zssvetle.cz
Peclinovská Hana  
Mgr. Peterová Lucie peterova@zssvetle.cz
Mgr. Pletánek Ondřej pletanek@zssvetle.cz
Ph.D. Ptáček Petr  
Mgr. Rajdusová Jitřenka rajdusova@zssvetle.cz
Richtarová Martina richtarova@zssvetle.cz
Mgr. Siwková Denisa  
Mgr. Skulinová Adriana skulinova@zssvetle.cz
Mgr. Slíva Čestmír  
Mgr. Slívová Vladimíra  
Strakošová Daniela  
Mgr. Szostková Andrea  
Šimková Jana  
Mgr. Švrčková Lucie  
Turková Miroslava turkova@zssvetle.cz
Mgr. Václavínek Jiří vaclavinek@zssvetle.cz
Mgr. Vojtková Jana  
Ing. Volejníčková Lucie volejnickoval@zssvetle.cz
Mgr. Vrátná Jana  
Mgr. Zajoncová Lenka  
Počet učitelů: 44