Základní škola a Mateřská škola Plavsko
Předměty
Vyučované předměty v aktuálním období
NázevZkratkaDruh předmětuPopis
MatematikaMpovinný 
Český jazykČJpovinný 
PrvoukaPrvpovinný 
Anglický jazykAJpovinný 
Hudební výchovaHVpovinný 
Tělesná výchovaTVpovinný 
Výtvarná výchovaVVpovinný 
Pracovní činnostipovinný 
Přírodovědapovinný 
VlastivědaVlpovinný 
InformatikaInfpovinný 
PočtyPočpovinný 
Vlastivěda Vl-Dpovinný 
Počet předmětů: 13